Stad Antwerpen keurde op 8 juli het voorontwerp van Pomppark Zuid goed. Dit park is een voorsmaakje op Ringpark Groene Vesten, een onderdeel van De Grote Verbinding. Het voorontwerp is het resultaat van een intensief co-creatief traject. De centrale thema’s? Meer groen en water, leefbaarheid, schonere lucht en minder lawaai.

Pomppark Zuid

Het voorontwerp van Pomppark Zuid is tot stand gekomen na een intensief co-creatief traject, waarbij ontwerpkeuzes en voortgang werden besproken in verschillende projectteams, werkbanken, werksessies, Ringdagen en bilaterale overlegmomenten. Dit resulteerde in een gedragen voorontwerp met een uitvoeringsbudget van bijna 10 miljoen euro.

Nu het voorontwerp groen licht heeft gekregen, kan het projectteam binnenkort starten aan het definitief ontwerp van Pomppark Zuid. Na de opmaak van het definitieve ontwerp, de technische uitwerking van de plannen en het aanvragen van een omgevingsvergunning, kunnen de eerste werken vermoedelijk in de loop van 2024 van start gaan.

Ringpark Groene Vesten

Pomppark Zuid is een onderdeel van Ringpark Groene Vesten, dat op zijn beurt deel uitmaakt van De Grote Verbinding welke dan weer bestaat uit de Oosterweelverbinding, 7 ringparken en een Scheldebrug. Het doel van dit ambitieuze project is om de leefbaarheid in Antwerpen sterk te vergroten. Het is de bedoeling om de wijken aan beide kanten van de ring met elkaar te verbinden.

Voor Ringpark Groene Vesten werd in de zomer van 2021 het volledige landschapsontwerp goedgekeurd. Dit werd opgemaakt in opdracht van AG Vespa, door de maatschap BUUR Part of Sweco – Latz+Partner – Greisch – SWP i.s.m. Antea Group en Levuur. Onze collega’s leveren binnen dit project de expertise op het vlak van infrastructuur, ecologie, energie, water en bodem en maken zo van Antwerpen weer een leefbare en klimaatbestendige stad.

© BUUR Part of Sweco – Latz+Partner – Greisch – SWP i.s.m. Antea Group en Levuur | Visualisatie voorontwerp
© AG Vespa | Bestaande situatie
© Stad Antwerpen | De Grote Verbinding