Ga naar hoofdinhoud
Ecologie en landschap
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Ecologie en landschap

In het sterk verstedelijkte en vaak versnipperde Vlaanderen wordt de aandacht voor natuur en ecologie steeds groter. Met dynamische, eigentijdse en vooral doeltreffende ideeën, reikt Antea Group voor elk project een passend advies aan. We hebben een ruime ervaring in inventarisatie en landschapsecologische visievorming, monitoring, effectenstudies, natuurtoets, -ontwikkeling, -inrichting en -beheer, BREEAM, boscompensatie, ecohydrologie etc.

Ecosysteemdiensten

Aan de hand van ecosysteemdienstenanalyse onderzoeken we maatregelen die bijdragen op het vlak van waterinfiltratie, biodiversiteit of landschappelijke beleving. Het bergen van water in tijden van overlast en het vasthouden van water voor het overbruggen van droogtes zijn hierin de leiddraad. Deze verworven inzichten zetten we om in klimaatbestendige ontwerpen voor groenblauwe netwerken en publieke ruimte.

Integraal waterbeheer staat voor het herstellen, behouden en duurzaam gebruiken van onze watersystemen zodat toekomstige generaties volop kunnen genieten van voldoende kwalitatief water. Daarom zijn we wereldwijd actief in onderzoeksprogramma's en uitvoeringsprojecten, en specialiseren we ons in uiteenlopende disciplines: van waterkwaliteit tot hydrogeologie en -ecologie, maar ook socio-economische gevolgen van droogte en overstromingen. De interactie met andere werkvelden is van cruciaal belang. De Europese beleidsrichtlijnen vormen hierbij een duidelijke en inspirerende stroom van beleid-, beheer- en implementatievragen rond watersystemen.

Ecohydrologie

We zijn bijzonder bedreven in ecohydrologische en ecohydraulische studies. De afgelopen jaren voerden we voor diverse opdachtgevers tal van gespecialiseerde studies uit waarbij ecologie en hydrologie – inclusief modellering – aan de orde waren. Omgaan met ‘big data’ is daarbij vaak een must, efficiëntie in data-analyse en ecologisch inzicht een absolute conditie. Wij spitsen ons toe op verschillende disciplines, zoals:

  • NICHE-modellering
  • aquatisch-ecologisch modelleren
  • waterkwaliteit in relatie tot biotisch kwaliteit, incl. opstellen van MMIF (multimetrische macro-invertebratenindex)
  • hydromodellering in samenhang met vegetatiemonitoring, incl. opnamen van permanente kwadraten
  • tijdreeksanalyses
  • etc.

Beheer en monitoring

We hebben een ruime expertise op het gebied van natuurinventarisatie, meer specifiek in het opvolgen van fauna- en florasoorten. We verzamelen, analyseren en interpreteren relevante data. Dit is de basis voor de bepaling van beheer en beleid.

De monitoring van natuurwaarden omvat het opvolgen van mogelijke wijzigingen door de tijd heen. Een monitoringstraject brengt de verhouding tussen geobserveerde en gewenste evoluties aan het licht. Dit is noodzakelijk voor het eventueel bijsturen van beheer en beleid.

Ecologie en landschap
Ecologie en landschap

BREEAM

De belangstelling voor ecologische duurzaamheid neemt dagelijks toe. Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk thema bij nieuwbouw, maar ook bij renovatieprojecten. Voor een duurzame integratie van ecologie in stedelijke gebieden en in gebouwen ben je bij ons aan het juiste adres. De optimalisatie van jouw BREEAM score voor ecologie en landgebruik is onze zorg.

Landschap en erfgoed

De aandacht voor landschaps- en erfgoedwaarden vormt een rode draad in tal van onze ruimtelijke projecten, zoals de vernieuwing van historische dorpskernen en de ontwikkeling en renovatie van waardevolle parken, kastelen, kerken en forten in relatie tot hun omgeving. Voor historische landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten, monumenten en erfgoedsites maken we beleids-, inrichtings- en beheersplannen op, waardoor jij als beheerder kan genieten van de nodige ondersteuning en erfgoed de waardering krijgt die het verdient.

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie