Ga naar hoofdinhoud
Energie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Energie

We moeten naar een koolstofarme samenleving. Eén waarin hernieuwbare energie de hoofdrol speelt met betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen. Maar daar geraken we enkel als overheden, bedrijven en particulieren samenwerken. Of het nu gaat om het uitdenken en ontwerpen van smart grids of andere nieuwe energiesystemen, het verbeteren van de energie-efficiëntie, of de uitrol van een energienetwerk… Een integrale aanpak is essentieel. Wij betrekken publieke en private partijen en brengen ze op één lijn, rekening houdend met alle aspecten. Van technische eisen tot wetgeving tot de impact op de ruimtelijke ordening en de levenskwaliteit. Zo begeleiden we je naar breed gedragen oplossingen. Samen maken we de transitie.

Energietransitie

De overgang van een energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energie heeft een enorme impact. Wij zijn getriggerd door het debat over de optimale inzet van hernieuwbare energiebronnen tegen de laagste 'Total Cost of Ownership' om onze klimaatdoelstelling te bereiken – uiteraard rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden.

We bouwen mee aan de slimme inpassing van energieproductie en -distributie, met verscherpte aandacht voor een evenwichtige connectiviteit tussen vraag en aanbod. De mogelijkheden van overslag en omslag van energie nemen we hierin mee. Samen bouwen we aan slimme energielandschappen en maken we de transitie naar een koolstofarme energievoorziening.

Smart grid

Netwerken opzetten voor duurzame energievoorziening, de zogenaamde Smart Grids, bieden uitdagingen voor de toekomst. Veel vormen van duurzame energie hebben immers een aanbodpatroon dat lang niet altijd samenvalt met het patroon van de vraag naar energie. Ons team ontwikkelt en realiseert daarom nieuwe concepten voor decentrale energieproductie en optimaal gebruik van elke energiestroom (o.a. restwarmte).

We helpen onze klanten de mogelijkheden van goed energiemanagement te verkennen, naast het uitwerken van technische oplossingen. Voor gebiedsontwikkelingen verzorgen we geïntegreerde totaalprojecten die innoveren op het vlak van energie, milieu, sociale mix en mobiliteit.

Energie
Energie

Energieaudit en energieplan

De energieaudit biedt inzicht in het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen. Wij onderzoeken de organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen en bepalen de meest haalbare en interessante toepassingen. We hechten daarbij veel belang aan effectieve metingen van comfort en rendement, omdat optimale inregelingen behoorlijke financiële winsten kunnen opleveren.

Als erkend energiedeskundige maakt Antea Group energieplannen en -studies op voor diverse sectoren en ondersteunen wij je optimaal bij het uitvoeren van de verplichte audit voor grote ondernemingen.

Energietechnieken en elektrificatie

De toenemende energievraag en de klimaatdoelstellingen zorgen voor een gestage opkomst van duurzame energietechnieken voor de uitbouw van de stad/fabriek van de toekomst.

  • Als 'owner’s engineer' bepalen we samen met de stakeholders het juiste energieconcept om het daarna in bouwteam met de aannemer te ontwerpen en te realiseren.
  • Als onafhankelijke partij nemen we in de commissioningfase de verificatie van de goede werking waar, zodanig dat het vooropgestelde rendement wel degelijk wordt gehaald.

Naast het technische aspect staan we onder meer in voor de vergunningen en de betrokkenheid van de diverse actoren.

Klaar om de wereld van morgen mee vorm te geven?

Neem contact op. Ik help je graag verder!

Energie
Stel een vraag

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie