Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Energie

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Energie

Energietransitie

De overgang van een energievoorziening gebaseerd op fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare energie heeft een enorme impact. Wij zijn getriggerd door het debat over de optimale inzet van hernieuwbare energiebronnen tegen de laagste 'Total Cost of Ownership' om onze klimaatdoelstelling te bereiken – uiteraard rekening houdend met de ruimtelijke randvoorwaarden.

We bouwen mee aan de slimme inpassing van energieproductie en -distributie, met verscherpte aandacht voor een evenwichtige connectiviteit tussen vraag en aanbod. De mogelijkheden van overslag en omslag van energie nemen we hierin mee. Samen bouwen we aan slimme energielandschappen en maken we de transitie naar een koolstofarme energievoorziening.

Smart grid

Netwerken opzetten voor duurzame energievoorziening, de zogenaamde Smart Grids, bieden uitdagingen voor de toekomst. Veel vormen van duurzame energie hebben immers een aanbodpatroon dat lang niet altijd samenvalt met het patroon van de vraag naar energie. Ons team ontwikkelt en realiseert daarom nieuwe concepten voor decentrale energieproductie en optimaal gebruik van elke energiestroom (o.a. restwarmte).

We helpen onze klanten de mogelijkheden van goed energiemanagement te verkennen, naast het uitwerken van technische oplossingen. Voor gebiedsontwikkelingen verzorgen we geïntegreerde totaalprojecten die innoveren op het vlak van energie, milieu, sociale mix en mobiliteit.

Energieaudit

De energieaudit biedt inzicht in het energieverbruik en de mogelijke besparingsmaatregelen. Wij onderzoeken de organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen en bepalen de meest haalbare en interessante toepassingen. We hechten daarbij veel belang aan effectieve metingen van comfort en rendement, omdat optimale inregelingen behoorlijke financiële winsten kunnen opleveren.

Als erkend energiedeskundige maakt Antea Group energieplannen en -studies op voor diverse sectoren en ondersteunen wij je optimaal bij het uitvoeren van de verplichte audit voor grote ondernemingen.

Energietechnieken

De toenemende energievraag en de klimaatdoelstellingen zorgen voor een gestage opkomst van duurzame energietechnieken voor de uitbouw van de stad/fabriek van de toekomst.

  • Als 'owner’s engineer' bepalen we samen met de stakeholders het juiste energieconcept om het daarna in bouwteam met de aannemer te ontwerpen en te realiseren.
  • Als onafhankelijke partij nemen we in de commissioningfase de verificatie van de goede werking waar, zodanig dat het vooropgestelde rendement wel degelijk wordt gehaald.

Naast het technische aspect staan we onder meer in voor de vergunningen en de betrokkenheid van de diverse actoren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer de cookies die u wil accepteren

Meer informatie