Ga naar hoofdinhoud
Hoe we werken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Hoe we werken

De kracht van teams die elkaar versterken

In onze organisatie hebben we onze deskundigen verdeeld over vier business units: Infrastructure, Environment, Urban Planning & Mobility, en Water. In de praktijk zijn er echter geen hokjes. We zetten in op de kracht van teams die elkaar versterken. Onze klanten hebben namelijk baat bij deze multidisciplinaire aanpak. Bij projecten stapt één collega als coördinerend contactpersoon naar voren. Op de vloer werken we over de business units heen samen aan het beste eindresultaat voor de klant. Het geheel is veel meer dan de som van de delen.

De kracht van teams die elkaar versterken
De kracht van teams die elkaar versterken

Milieu

Overheden, bedrijven en industrie worden dagelijks geconfronteerd met beleidskeuzes die een impact hebben op onze leefomgeving. Maar hoe groot is die impact? En wat zijn de alternatieven? Antea Group beschikt over een team van deskundigen en adviseurs in verschillende milieudisciplines. Of het nu gaat om bodemverontreinigingen, luchtkwaliteit, geluid, ecologie, veiligheid, etc.: onze experten helpen overheden, bedrijfsleven en industrie met innovatieve antwoorden op het gebied van milieuvraagstukken. Wij voorzien klanten van een op maat uitgewerkte en kostenefficiënte aanpak, van beleidsondersteuning tot uitvoering.

Infrastructuur

Engineeringvraagstukken kennen een grote diversiteit en worden gekoppeld aan een hoog eisenpakket. Daarom staan onze experts voor je klaar om complexe infrastructuurprojecten te ontwerpen, te begeleiden en te realiseren. We verbinden belangen en zetten onze innovatiekracht in om tot effectieve en duurzame totaaloplossingen te komen. Openbare besturen en private opdrachtgevers kunnen op ons rekenen bij vraagstukken rond gebouwen, infrastructuren, wegen, pijpleidingen, haven en rivier engineering.

De kracht van teams die elkaar versterken
De kracht van teams die elkaar versterken

Water

Water is essentieel in ons leven. Niet alleen de beschikbaarheid van drinkwater, denk maar aan de rol van water in landbouw, energie, transport en vrije tijd. Overheden, bedrijven en industrie worden geconfronteerd met uitdagende vraagstukken als klimaatverandering, zeespiegelstijging, droogte of juist extreme hoeveelheden water. Antea Group gidst klanten bij studieopdrachten rond waterbeleid, het modelleren van grond- en oppervlaktewater, herinrichtingen, stedelijk water, sedimentbeheer, kustzonebeheer en integraal waterbeheer. Kennis ontwikkelen en innoveren staat binnen dit team van experten zeer hoog in het vaandel.

Ruimte

Vraagstukken van deze tijd zoals energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, etc. vragen om een integrale aanpak van ruimtelijke projecten. Succesvolle omgevingsplanning vereist een fijnbesnaard samenspel tussen inhoud, proces en procedures. Onze adviseurs analyseren en beoordelen vanuit een ruime multidisciplinaire invalshoek beleidsvragen en private projecten. We onderzoeken, adviseren en organiseren. Door stakeholdermanagement effenen we de paden om nieuwe plannen mogelijk te maken. Via co-creatie verbinden we belangen en zetten we onze kennis in om tot duurzame, innovatieve en gedragen oplossingen te komen.

Ben je op zoek naar een multidisciplinaire partner?

Dan kan je rekenen op Antea Group.

image-alt
image-alt
image-alt
image-alt
image-alt
image-alt
image-alt
image-alt

Samen werken we aan een betere toekomst

Bekijk vacatures