Ga naar hoofdinhoud
Klokkenluider
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klokkenluidersmelding

Antea Group geeft medewerkers, klanten, partners en leveranciers de mogelijkheid om vermoedens of vaststellingen van wantoestanden en fraude te melden. Dit meldingspunt werd opgericht naar aanleiding van de Belgische klokkenluiderswet die de melding van inbreuken en de bescherming van melders garandeert.

Iedereen die informatie heeft over handelingen of nalatigheden die onrechtmatig zijn of waarbij wetten worden overtreden, kan dit melden onder de klokkenluidersregeling. Dit kan gaan over feitelijke of mogelijke inbreuken, alsook over pogingen tot het verhullen van inbreuken. Hiervoor zijn er veilige meldingskanalen binnen en buiten Antea Group:

Binnen Antea Group

Je kan een inbreuk, al of niet anoniem, melden door te surfen naar sdwhistle.com. We behandelen je melding, jouw gegevens en die van eventuele getuigen altijd vertrouwelijk en onpartijdig.  

Binnen de zeven kalenderdagen ontvang je een ontvangstbevestiging. Vervolgens onderzoeken we de informatie die je hebt verstrekt. Als er een inbreuk wordt vastgesteld, worden er ook maatregelen genomen. Binnen de drie maanden na ontvangst, informeren we jou over de stappen die we ondernomen hebben.

Buiten Antea Group

Je kan ook gebruik maken van het externe meldingskanaal van de Federale Ombudsdienst via deze link. Je wordt via deze weg op net dezelfde manier beschermd als personen die van ons intern meldkanaal gebruik maken.

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie