Ga naar hoofdinhoud
De energietransitie faciliteren middels ondergrondse leidingen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Onderzoek leidingstraat tussen Zeehaven van Antwerpen en het Ruhrgebied

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

De energietransitie faciliteren middels ondergrondse leidingen

In opdracht van de Vlaamse overheid (departement omgeving) onderzocht Antea Group de ruimtelijke, economische en procedurele aspecten die gepaard gaan met het planologisch reserveren van een leidingstraat. Zowel het uittekenen en analyseren van mogelijke tracés, het onderzoeken van de economische potenties op langere termijn, als het verkennen van de mogelijke omgevingsprocedures en inspraaktrajecten voor realisatie kwamen hierbij aan bod.

De opdracht

Antwerpen is uitgegroeid tot een chemiecluster van wereldformaat. Stilaan bereikt de ruimte om nieuwe pijpleidingen aan te leggen haar limieten. Een leidingstraat tussen de chemische cluster in de Zeehaven van Antwerpen en de chemiebedrijven in Limburg, Nederland en het Duitse Ruhrgebied, kan hieraan een oplossing bieden. Zo worden niet alleen toonaangevende chemische clusters in Vlaanderen geconnecteerd met elkaar en met onze buurlanden, maar wordt ook economische ontwikkeling via duurzame transportmodi bevorderd op de lange termijn.

Daarom gaf de Vlaamse overheid (departement omgeving) aan Antea Group de opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken voor het proactief reserveren van ruimte voor de uitbouw van een corridor. De studies werden uitgevoerd in samenspraak met de federatie van transporteurs via pijpleidingen Fetrapi, de chemiefederatie Essenscia en het Havenbedrijf Antwerpen toevertrouwde aan Antea Group.

De oplossing

We benaderde de complexe opgave vanuit een drieledige invalshoek:

  1. In een eerste luik werd een uitgebreid ruimtelijk onderzoek gevoerd in het gebied tussen de Antwerpse haven en de Belgisch-Nederlandse grens in Limburg met als doel het uittekenen van mogelijke tracé-alternatieven.
  2. Daarnaast werd een economisch potentie-onderzoek uitgevoerd naar de behoeften inzake ondergronds transport vanuit de betrokken industriële sectoren, alsook vanuit lange termijn prognoses rond de energietransitie en de trend naar een koolstofarme economie en samenleving.
  3. Tenslotte werd via ontwerpend onderzoek en ontwerpateliers met lokale stakeholders, onderzoek verricht naar lokale implementatiemogelijkheden, alsook de maatschappelijke meerwaarde die aan een leidingstraat gekoppeld zou kunnen worden.

Door het faciliteren van duurzame transportinfrastructuur voor chemieproducten en industriële gassen wordt de basis gelegd voor slimme energielandschappen en een duurzame groei van onze havens en industrie.

Tijdslijn

Timeline slide
2018

Organisatie colloquium "Wat is de meerwaarde van een leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied?" en ervaringsuitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland via interactieve workshops.

Timeline slide
2015

Start onderzoek naar de mogelijkheden voor het proactief reserveren van ruimte voor de uitbouw van een corridor.

Timeline slide
2016

Voltooiing haalbaarheidsstudie waarin mogelijke tracé-alternatieven werden uitgetekend voor een connectie tussen de Antwerpse haven en de Belgisch-Nederlandse grens.

Timeline slide
2018

Afronding onderzoek naar de economische potenties van een leidingcorridor tussen de Antwerpse haven en diverse industriële clusters.

Timeline slide
2019

Oplevering van het onderzoek naar de potentiële lokale en maatschappelijke meerwaarde van een leidingstraat.

Timeline slide
2020

Aankondiging Vlaamse minister van Omgeving en Energie dat de Vlaamse Regering een plan- en vergunningsprocedure opent voor een leidingstraat.

Partners en samenwerkingen

Voor de verschillende onderzoeken, in het kader van deze opdracht, werkte wij de voorbije jaren intensief samen met: 

  • VUB-ECSA
  • Bureau Bas Smets
  • Dens communicatie
  • LDR advocaten
De energietransitie faciliteren middels ondergrondse leidingen

Pijpleidingen zijn een volwaardige en veilige transportmodus voor de chemie. Andere transportbewegingen wegen zwaarder op het milieu. We blazen dit project daarom nieuw leven in.


Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energieSDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie