Ga naar hoofdinhoud
Diversiteitsbeleid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Diversiteitsbeleid Antea Belgium nv

1. Beleidsverklaring

Verschillende achtergronden, culturen, perspectieven en ervaringen verrijken het samenwerken tussen mensen. Elke invalshoek is een bron van innovatie en brengt dynamiek in de professionele werkomgeving.

Het bewust plaats ruimen voor het andere en voor een nieuwe insteek leidt tot betere prestaties. Dat is de overtuiging van Antea Group. Antea Group kent een divers personeelsbestand (zie verder voor onze diversiteitsparameters) en engageert zich om vanuit die rijkdom aan invalshoeken en culturen op het werk een samenwerkingscultuur tot stand te brengen en te ondersteunen.

Een dergelijke diverse omgeving stelt Antea Group in staat om de rol als gids met meer maturiteit en zin voor interactie met klanten en stakeholders aan te gaan. Zo kunnen wij klanten gidsen naar projecten die relevant zijn binnen een veranderende omgeving.

Vanuit deze visie heeft Antea Group een Diversiteitsbeleid uitgewerkt, dat erop gericht is om diversiteit en inclusie als een inherent deel van onze bedrijfsvoering op te nemen. Met gerichte maatregelen heeft Antea Group tot doel de medewerkers te ondersteunen bij het creëren van een cultuur waar diversiteit en inclusie dagdagelijkse praktijk zijn. Diversiteit en inclusie zijn kernvoorwaarden voor het realiseren van onze purpose.

Diversiteit en inclusie bevorderen

Diversiteit omvat onder meer verschillen in achtergrond, geslacht, leeftijd, taal, etnische afkomst, ouderlijke status, opvoeding, vaardigheden, bekwaamheden, godsdienst, seksuele geaardheid, socioeconomische status, werk en gedragsstijlen. Het bevorderen van diversiteit en het tot stand brengen van een cultuur die verschillen waardeert, vormen een kernbeginsel en zullen weerspiegeld worden in alle activiteiten van Antea Group, zoals de aanwerving, de opleiding, de loopbaanontwikkeling, de ontwikkeling en het behoud van talent, flexibele arbeidsregelingen voor medewerkers en allerhande policies en procedures.

De diversiteitsstrategie heeft betrekking op alle medewerkers, stagiairs en inhuurkrachten die voor Antea Group werken. Ze wordt onderbouwd door een veelomvattende strategie en wordt vertaald in een reeks policies of programma’s. We illustreren met enkele voorbeelden:

 • uEVP: Antea Group heeft in zijn unique Employee Value Proposition ‘Ieder individu telt’ als een belangrijke pijler neergeschreven. De aanhef daarvan luidt als volgt: "Een kleurrijk pallet aan collega’s zorgt elke dag voor een boeiende sfeer in een veeleisende omgeving. Ieder brengt zijn eigenheid binnen en dat willen we ook. Wij bieden maatwerk aan onze klanten én aan onze medewerkers. Ieder van ons is buitengewoon en dat verrijkt ons samenspel." Deze uEVP vertalen we door in onze cultuur en de aanpak van ons menselijk kapitaal;
 • Verlofbeleid: werknemers van Antea Group hebben een hele reeks verlofopties die hen mogelijkheden bieden voor de tijd die ze niet doorbrengen op het werk. Dat omvat bv. jaarlijks verlof, moederschapsrust, ouderschapsverlof;
 • Mogelijkheden en ondersteuning om van thuis te werken;
 • Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden: om zijn medewerkers te helpen hun volledige potentieel te benutten, heeft Antea Group een reeks van interne en externe leer- en  ontwikkelingsmogelijkheden en moedigt het zijn medewerkers aan om hun opleiding voort te zetten;
 • Waardenvol organiseren en ondernemen: Doorheen onze aanpak brengen wij een inclusieve cultuur tot stand. Antea Group bevordert een inclusieve omgeving die de unieke bijdragen van diverse individuen en organisaties ten volle benut om collectief en efficiënt kansen voor iedereen te creëren. Uitdrukkelijk melden we dat binnen deze omgeving discriminatie, pesterijen, treiterijen en vooroordelen niet getolereerd. Om een inclusieve omgeving tot stand te brengen met respect voor mensen van alle achtergronden en overtuigingen zet Antea Group volgende zaken uit:
  • zelforganiserende teams op te zetten die steunen op de autonomie, de verantwoordelijkheidszin en het ondernemerschap van medewerkers. In deze teams is ruimte voor dialoog en wederzijdse uitwisseling de succesfactor;
  • een open en duurzame bedrijfscultuur te bevorderen die is gebaseerd op wederzijds respect, waardigheid, niet-discriminatie en een geest van samenwerking;
  • leads bij te staan bij het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun teams;
  • ervoor te zorgen dat het HC-beleid gelijke kansen blijft propageren en dat er voor discriminatie een nultolerantie geldt;
  • dit diversiteitsbeleid is beschikbaar voor alle medewerkers van Antea Group en wordt gepubliceerd op de website.

De Directie en de Raad van Bestuur zet de toon en is de echte sponsor van de diversiteits- en inclusiestrategie bij Antea Group.

De directie engageert zich om jaarlijks de vooruitgang om tot een nog grotere diversiteit te komen te blijven evalueren. Dit brengen we in kaart door onze populatie op diverse diversiteitsaspecten te screenen en daartoe gerichte acties te ondernemen. Diversiteitsaspecten die in aanmerking worden genomen in de rapportage zijn de volgende:

 • Geslacht: genderdiversiteit bevordert een beter begrip van de markt, vergroot de creativiteit, zorgt voor doeltreffender leiderschap en stimuleert doeltreffende globale relaties. Om een passende genderdiversiteit te behouden, streeft Antea Group ernaar om:
  • potentiële vrouwelijke talenten in een vroeg stadium te ontdekken,
  • opportuniteiten te verschaffen die het voor vrouwen mogelijk maken om hun volledige potentieel te ontplooien,
 • Leeftijd: leeftijdsdiversiteit op het werk is een onderdeel van het menselijk kapitaal en zorgt voor een breder spectrum van kennis, waarden en voorkeuren. Een dergelijk leeftijdsdivers management zal zorgen voor een dynamischere omgeving met voortdurende bewegingen. Bewust richten wij aandacht op :
  • oudere talenten, met een ruime en diepgaande werkervaring en
  • leergierige jongere talenten met een groot potentieel.
 • Geografische diversiteit: geografische diversiteit is belangrijk en correleert positief met goede prestaties, vooral op het vlak van een toenemende internationalisering van het bedrijf en de strategie. Om geografische diversiteit te stimuleren, streeft Antea Group ernaar buitenlandse aspecten in het profiel en in de loopbaan van kandidaten effectief in aanmerking te nemen tijdens het aanwervingsproces.

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie