Ga naar hoofdinhoud
Mechelen Boulevard Leeft!
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Mechelen Boulevard Leeft!

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Heraanleg van de as Station Bruul-Grote Markt in Mechelen

De as Station Bruul-Grote Markt is een belangrijke verbinding naar het hart van de stad Mechelen. ‘Mechelen Boulevard Leeft!’ staat voor het omvormen van deze as tot een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en eigentijdse toegangspoort. De eerste fase van het project, de heraanleg van het deel Vijfhoek-Bruul-Botermarkt, werd afgerond in 2015. Het resultaat is een hedendaagse publieke ruimte, perfect verweven met het historische karakter van de stad Mechelen.

De opdracht

Al in 2012 werd door de Vlaamse Bouwmeester een Open Oproep gelanceerd voor de heraanleg van de publieke ruimte van de centrumas Station - Grote Markt te Mechelen. De ambitie werd toen uitgeschreven om een poort tot Mechelen te ontwerpen als visitekaartje voor de stad. Een belangrijk strategisch project waarbij een radiale toegangsas heraangelegd wordt vanaf het station tot aan de Grote Markt – inclusief de winkelwandelstraat en 5 pleinen.

Enerzijds was dit project het orgelpunt van verschillende herwaarderingsprojecten: een autoluwe binnenstad, het project 'Mechelen in Beweging' met nieuw station, stationsplein en een publieke parking onder het Kardinaal Mercierplein. Anderzijds sloot het project aan bij recent gerealiseerde of startende projecten zoals de Grote Markt, het Dijlepad, woonproject Clarenhof, de herinrichting van de Vesten en het openleggen van de Vlieten. De kernvraag: Hoe kan de architectuur van de publieke ruimte ervoor zorgen dat alle stadsbewoners en bezoekers zich hier 'in Mechelen' voelen?

De oplossing

Draagvlakcreatie stond voorop in het ontwerpproces: zowel individuele burgers, als belangengroepen, en zelfs de kindergemeenteraad participeerden aan het ontwerp en gaven hun kijk op de plannen.

De herinrichting van de Bruul ondersteunt maximaal de functie van winkelwandelstraat. Op de goed beloopbare wandelvloer is de zone voor gemotoriseerd verkeer subtiel afgebakend. De lineaire opstelling van bomen en straatmeubilair geeft een rustig straatbeeld en legt de klemtoon maximaal op de winkels en waardevolle gevels. De Botermarkt is hierbij een bijzondere plek als ontmoetingspunt voor alle Mechelaars. Het zichtbaar maken van de Koolvliet past in de visie op water in de stad en vergroot het netwerk aan bereikbaar en beleefbaar water. De vliet loopt als open water over het plein, met in het verlengde ervan speelwater in de vorm van fonteintjes. De Vijfhoek is nu een groen rustpunt op de grens van de autoluwe binnenstad. In het reliëf van de plek is een platform met hoogstammige bomen ingesneden, met ruimte voor terrasjes, spelen en kunst.

Tijdslijn

Timeline slide
2014

De werf

Timeline slide
2018

Uitreiking Prijs Publieke Ruimte 2018

Timeline slide
2012

Visie Open Oproep

Timeline slide
2017

Het eindresultaat

Het resultaat

  • 11.000 publieke ruimte
  • 8 participatiemomenten
  • 1 Prijs Publieke Ruimte
Heraanleg van de as Station Bruul-Grote Markt in Mechelen

We halen de ene na de andere prijs voor projecten van stedelijke innovatie. dat zorgt er ook voor dat steeds meer mechelaars trots zijn op hun stad.


Bart Somers
Burgemeester Stad Mechelen

Partners en samenwerkingen

We werkten voor dit project samen met het Nederlandse Maxwan Architects + Urbanists BV.

SDG's

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijnSDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuurSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatactieSDG 15 - Leven op het landSDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17 - Partnerschappen

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie