Ga naar hoofdinhoud
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Milieu

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Milieu

Het milieubeleid stelt eisen aan onze manier van samen leven, werken en wonen. We balanceren continu op de mogelijkheden en begrenzingen daarvan. Antea Group beschikt over een team van deskundigen en adviseurs in verschillende milieudisciplines die zowel instaan voor milieueffectenstudies, als voor beleidsvoorbereidende en -ondersteunende studies op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Je kan rekenen op betrouwbaar advies.

MER & MOBER

Ruimtelijke plannen en projecten hebben in onze dichtbevolkte omgeving een steeds grotere impact. Hiervoor biedt milieueffectenrapportage (MER) als middel om effecten vroegtijdig en volwaardig mee te nemen bij plan- en besluitvorming uitkomst. Het schept kansen om innovatieve ideeën en niet voor de hand liggende oplossingen te toetsen. Onze MER-deskundigen zijn toonaangevend door heldere rapporten, duidelijke procedures en transparante communicatie – ook met omwonenden en het middenveld. Je kan een beroep op ons doen als adviseur bij:

  • strategische MER;
  • plan- en project-MER;
  • plan- en project-MER-screening;
  • ontheffingsdossiers;
  • mobiliteitstoets;
  • MOBER.

Audits

Een milieu-audit is een bedrijfsdoorlichting met focus op het milieu. Het nemen van gerichte maatregelen voor het voldoen aan de wetgeving, het terugdringen van hinder en verminderen van milieuheffingen is moeilijk zonder dat er eerst een inzicht is verworven in de aanwezige installaties en activiteiten – en de link gelegd naar de milieuaspecten. Elke audit is een individuele analyse die resulteert in concrete en realistische voorstellen. Ook kunnen we helpen met het uitvoeren van de voorgestelde acties.

Milieucoördinator

Het aanstellen van een milieucoördinator is verplicht voor de meeste klasse 1-bedrijven. Aangezien het niet altijd evident is om een interne milieucoördinator aan te stellen, doen veel bedrijven een beroep op externe krachten. Antea Group treedt reeds voor honderden bedrijven op als externe milieucoördinator. Onze deskundigen voeren zelfstandig milieu-audits en studies uit, dragen zorg voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen en volgen voor uw bedrijf de nieuwe milieuwetgeving op. Kortom, ze nemen al uw milieuzorgen uit handen voor een lagere kost dan een interne milieucoördinator.

Milieumanagement

De complexiteit van milieueisen die aan overheden, bedrijven en burgers worden opgelegd, neemt voortdurend toe. Je kan bij ons terecht voor het vooraf inschatten van milieueffecten, voor alle milieuadvies en hulp bij je milieuadministratie. Ervaren specialisten en erkende deskundigen zetten hun expertise in de verschillende milieudisciplines graag in om jou efficiënt te helpen. Hierbij houden we rekening met jouw specifieke situatie en lange termijnvisie. Door onze multidisciplinaire insteek kunnen we integrale projecten begeleiden, zodat je tijd voor coördinatie uitspaart en de zekerheid hebt van een vlotte uitvoering.

Milieuzorgsysteem / ISO 14001

Wij begeleiden je bij het opstellen van jouw milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 of een ander model. Voor een goede werking dient een milieuzorgsysteem door het volledige bedrijf gedragen te worden. Daarom treden wij meestal op als adviseur en procesbegeleider, en gebeurt de uitwerking ervan zoveel mogelijk intern. Natuurlijk kunnen wij ook instaan voor de uitwerking bij gebrek aan tijd of capaciteit binnen jouw bedrijf. In dat geval peilen we naar de bedrijfscultuur om een systeem op maat van je bedrijf te ontwikkelen. We starten dan steeds met een nul-audit en helpen je vervolgens met het opstellen van een milieubeleidsverklaring, handboek en register wetgeving. We geven ook opleidingen aan toekomstige interne auditors en begeleiden je bij de pré-audit.

Milieufiches

We maken regelmatig samenvattingen van nieuwe of gewijzigde milieuwetgeving. Daarbij streven we ernaar om de complexe wetgeving op een bevattelijke en concrete manier weer te geven. Hier kan je onze milieufiches gratis downloaden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer de cookies die u wil accepteren

Meer informatie