Ga naar hoofdinhoud
Milieu
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

Milieu

Milieu en dus ook milieumanagement in bedrijven wint aan belang. Ook overheden stellen steeds strengere eisen wat zich vertaalt naar meer en complexere milieuwetgeving. Beiden streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. De hamvraag: waar begin je? Antea Group begeleidt je doorheen het hele traject, van milieueffectenstudies tot milieuadvies en -administratie. We brengen de risico’s in kaart en reiken oplossingen aan. Wij houden je ook op de hoogte van alle wetgeving die voor jou van toepassing is. Misschien lig je dan nog wakker van het milieu maar niet meer van milieumanagement.

Milieumanagement

De complexiteit van milieueisen die aan overheden, bedrijven en burgers worden opgelegd, neemt voortdurend toe. Je kan bij ons terecht voor het vooraf inschatten van milieueffecten, voor alle milieuadvies en hulp bij je milieuadministratie. Ervaren specialisten en erkende deskundigen zetten hun expertise in de verschillende milieudisciplines graag in om jou efficiënt te helpen. Hierbij houden we rekening met jouw specifieke situatie en lange termijnvisie. Door onze multidisciplinaire insteek kunnen we integrale projecten begeleiden, zodat je tijd voor coördinatie uitspaart en de zekerheid hebt van een vlotte uitvoering.

Milieucoördinator

Het aanstellen van een milieucoördinator is verplicht voor de meeste klasse 1-bedrijven. Aangezien het niet altijd evident is om een interne milieucoördinator aan te stellen, doen veel bedrijven een beroep op externe krachten. Antea Group treedt reeds voor honderden bedrijven op als externe milieucoördinator. Onze deskundigen voeren zelfstandig milieu-audits en studies uit, dragen zorg voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen en volgen voor uw bedrijf de nieuwe milieuwetgeving op. Kortom, ze nemen al uw milieuzorgen uit handen voor een lagere kost dan een interne milieucoördinator.

Environmental Due Diligence

Deze audit is uitgegroeid tot een belangrijk instrument om eventuele risico's en verplichtingen te vertalen naar financiële gevolgen voor het verwerven of afstoten van bedrijven of onroerend goed. Ons team heeft uitgebreide expertise in het opsporen, beoordelen en evalueren van een breed scala aan (financiële) milieurisico's. Het kan gaan om een bodemverontreiniging, investeringen die nodig zijn om te voldoen aan de milieuvoorwaarden, maar ook niet uitgevoerde milieuverplichtingen. Op basis van deze audit stellen we een actieplan op en een kostenraming voor de regularisatie van een bedrijf of onroerend goed.

Milieu
Milieu

Milieuwetgeving

Antea Group houdt je op de hoogte van de milieuwetgeving. Iedereen - zeker bedrijven - wordt geacht de wetgeving te kennen, ook op milieugebied. Voor veel bedrijven blijft het echter een hele klus om de snel wijzigende wet- en regelgeving bij te houden, zelfs met een milieuverantwoordelijke die de informatie op dit gebied jaarlijks bijwerkt. Wij nemen deze zorg weg en maken een register van wetgeving met enkel die milieuwetgeving die voor jouw bedrijf relevant is.

Milieu audit & Legal compliance audit

De milieuwetgeving naleven, hinder terugdringen en milieuheffingen verminderen, vergt een gerichte aanpak. Een audit biedt een inzicht in de aanwezige installaties en activiteiten en legt de link naar de milieuaspecten. Wij gaan na welke wetgeving voor jou van toepassing is en of je aan de voorwaarden voldoet. We stellen ook overzichtelijke registers op zodat je helemaal mee bent. Na de audit krijg je een concreet en realistisch actieplan. En dat helpen we ook graag omzetten in actie.

Milieufiches

We maken regelmatig samenvattingen van nieuwe of gewijzigde milieuwetgeving. Daarbij streven we ernaar om de complexe wetgeving op een bevattelijke en concrete manier weer te geven. Hier kan je onze milieufiches gratis downloaden.

Klaar om de wereld van morgen mee vorm te geven?

Neem contact op. Ik help je graag verder!

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie