Ga naar hoofdinhoud
Klimaatbestendige samenleving
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Klimaatbestendige samenleving

Vragen? Neem contact op.
Ik help je graag verder.

De gevolgen van klimaatverandering laten zich ook in onze regio steeds beter voelen. Een hogere frequentie van extreme weersomstandigheden zorgt voor een verhoogde kans op hittestress, droogte en wateroverlast. Antea Group ontwikkelt strategieën, plannen en projecten die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, maar even goed om ons aan te passen aan de opwarming van de aarde die nu reeds plaatsvindt.

Risico’s beperken (klimaatmitigatie)

De gemiddelde temperatuur bedraagt nu al 1,1°C meer dan voor het pre-industriële tijdperk. Actie nu is nodig om erger te voorkomen. Vanuit onze purpose willen wij daarom samen met jou zoeken naar efficiënte en gedragen oplossingen, binnen je organisatie of voor jouw werkdomein. We doen dit aan de hand van kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwd advies, op strategisch, technisch en operationeel niveau.

Schade vermijden (klimaatadaptatie)

Klimaatopwarming kan aanleiding geven tot hittestress, overstromingen, droogte, stormen en andere effecten die aanleiding geven tot specifieke risicobeheersmaatregelen. Wij bieden duurzame en expert-gedreven inzichten om je projecten en organisatie veerkrachtiger en klimaatbestendig te maken.

Zo gidsen wij je naar een klimaatbestendige samenleving

Klimaatbestendige samenleving

Addressing the climate challenge presents a golden opportunity to promote prosperity, security and a brighter future for all.


Ban Ki-Moon
VN secretaris-generaal

Deze website gebruikt cookies.

Selecteer welke cookies je wilt accepteren.

Meer informatie