In een gezamenlijke inspanning om een van de meest verontreinigde locaties in Vlaanderen aan te pakken, slaan we de handen ineen met OVAM en DEME. Het tijdelijk maatschap is belast met de taak om de gronden van de voormalige arseenfabriek in Bocholt te saneren, 53 jaar na de sluiting ervan. Dit symbooldossier, bekend als ‘Dossiernummer één’, belooft een significante mijlpaal te worden in de geschiedenis van bodemsanering in Vlaanderen.

Een unieke samenwerking voor een grote uitdaging

Het saneren van de gronden rondom de voormalige arseenfabriek is een complexe en delicate operatie. Met zware metalen die diep in de bodem doordringen, vereist deze taak een grondige aanpak en expertise op het gebied van bodemsanering. Daarom hebben we samen met OVAM en DEME gekozen voor een unieke samenwerking. Door de krachten te bundelen, kunnen we een resultaatgerichte aanpak bieden en tegelijkertijd voldoen aan de hoge eisen die aan dit project gesteld worden.

Een van de cruciale aspecten van dit project is de resultaatsgarantie die is vastgesteld door OVAM. Vijf jaar na afronding van de saneringswerken moet er een aantoonbare verbetering zijn in de verontreiniging van het grondwater rondom de site. Dit betekent dat niet alleen de sanering zelf van groot belang is, maar ook het langdurige monitoren en onderhouden van de gereinigde gebieden.

Een stap richting herstel en duurzaamheid

De sanering van ‘Groot Fabriek’ in Bocholt vertegenwoordigt niet alleen een technische uitdaging, maar ook een belangrijke stap richting herstel en duurzaamheid voor de regio. Door de verontreinigde gronden aan te pakken, wordt niet alleen de directe omgeving veiliger, maar wordt ook een precedent geschapen voor toekomstige saneringsprojecten in Vlaanderen. Met een zorgvuldig uitgestippeld plan en een toegewijde uitvoering, hopen we een positieve impact te hebben op het milieu en de gemeenschappen die door deze verontreiniging zijn getroffen.