Steden en gemeenschappen zijn de katalysator voor de transformatie van het globale energiesysteem. De verschuiving naar meer gedistribueerde productie en elektrificatie ontwikkelt zich over de hele wereld, onder andere in de vorm van zonnepanelen, windenergie en elektrische voertuigen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee bij het beheer van het energiesysteem. Gelukkig bieden digitalisering en automatisering oplossingen om dit op een slimme manier te doen.

 

Naast de slimme apparaten in je huis, die reeds verbonden zijn met de buitenwereld, wordt de integratie van hernieuwbare energie een uitdaging. Want ook al zijn de besturingssystemen en dashboards die de integratie kunnen ondersteunen klaar voor commercialisering, wie zal steden en lokale overheden ondersteunen bij het ontwerp van de energiesystemen? Zodat iedereen tegen de laagste kosten gebruik kan maken van duurzame energie?

Daar kan Antea Group bij helpen! Samen met onze partners hebben we een Energy Transition Toolbox ontwikkeld. De toolbox integreert het volledige scala aan mogelijkheden en is aangedreven door digitalisering, automatisering en elektrificatie. Hierdoor kunnen we het ontwerp en de werking van energieopwekkings- en distributiesystemen optimaliseren in overeenstemming met het lokale potentieel.

Zo begeleiden wij besluitvormers bij het vinden van de goedkoopste en schoonste energietechnologie voor hun stad of gemeenschap. Onze software zal de groei van hernieuwbare-energiegemeenschappen ondersteunen, waarin burgers hun lokaal geproduceerde energie kunnen uitwisselen, waardoor de behoefte aan grote en complexe energie-infrastructuur zoals energiecentrales en transmissielijnen wordt verminderd.

In de toekomst zullen we onze energietool integreren in een bredere smart city-toolbox die optimalisatie van energie combineert met mobiliteit en water. Zo gidsen we onze klanten naar relevante oplossingen voor een steeds veranderende wereld.

Meer over de energietransitie