Gemeente Evergem wil klimaatneutraal worden. Daarom onderzoeken ze de mogelijkheid om samen met partners van de North Sea Port door middel van hernieuwbare energie en een circulaire economie hun CO2-uitstoot te reduceren. Werken aan een stappenplan en een strategie rond duurzame energie is maatwerk, maar niet onmogelijk. Antea Group kon meewerken aan het Interreg project DOEN (Duurzame Ontwikkeling van Energie Neutraliteit), waarbij we de gemeente ondersteunden in de ontwikkeling van een methodologie voor het opmaken van een warmtezoneringsplan.

Patrick Verdonck Business Development Manager Infrastructure Contact opnemen

Hoe realistisch is de klimaatneutrale stad?

Steden en gemeenten zijn vandaag op zoek naar de beste en meest betaalbare oplossing om de warmtevoorziening in hun stad te vergroenen. Meer en meer (lokale) overheden kloppen bij ons aan voor advies. "In mijn dagelijkse contacten zie ik twee extremen," zegt Patrick Verdonck, business development & innovation manager bij Antea Group. "Enerzijds zijn er lokale besturen die de energiebesparingsdoelstellingen van 55% tegen 2030 compleet onrealistisch achten onder de huidige condities. Ze hopen vooral op subsidies vanuit de hogere overheden om hun doelstelling te bereiken. Anderzijds zijn er de idealisten. Dat zijn vaak lokale besturen die denken dat één technische oplossing – als de tijd rijp is – alle problemen zal oplossen."

Natuurlijk is er meer nodig om de transitie naar een klimaatbestendige samenleving mogelijk te maken. Het is een en-en verhaal waarbij verschillende actoren, methodieken en technieken samen positief bijdragen aan een koolstofarme economie. "Gelukkig zijn er ook steden en gemeenten die het thema klimaat willen verankeren in hun beleid, en die vandaag al bereid zijn de nodige investeringen te doen," aldus Patrick.

 

DOEN in Evergem

Evergem wil haar energieverbruik verlagen (dus ook het verlies beperken), duurzame energiebronnen stimuleren en, indien noodzakelijk, aanvullen met efficiënt en schoon gebruik van fossiele brandstoffen. Een stappenplan en strategie uitwerken rond duurzame energie is maatwerk, maar niet onmogelijk. In het kader van het Interreg project DOEN ontwikkelde Antea Group een methodologie om de gemeente te begeleiden bij het opmaken van een warmtezoneringsplan. Een plan dat vertrekt van de vraag en aanbod van energie (restromen) en dat op basis van diverse criteria (economisch, maatschappelijk, ruimtelijk) op zoek gaat naar de meest aangewezen warmteoplossing voor de wijk.

Via workshops kregen we concrete en locatie gebonden informatie over de bedrijven, de nieuwe ontwikkelingen en de renovaties die op til stonden. "We lieten iedereen aan het woord: de 'believers' en 'non-believers' van warmtenetten, alsook zij die groen gas promoten als de enige en beste oplossing," vertelt Verdonck. De verschillende stakeholders gaven ons het nodige inzicht opdat wij de opportuniteiten om de warmtevraag in de gemeente te verduurzamen in kaart konden brengen. Ook werd er gekeken naar het restwarmtepotentieel van Stora Enso.

"Hoewel er van papierfabriek Stora Enso een warmteleiding onder het kanaal Gent-Terneuzen naar automobielfabriek Volvo loopt, gaat in de kanaalzone nog veel warmte van bedrijven verloren," zei schepen Sven Roegiers (CD&V) op 5 januari 2021 in Het Nieuwsblad. "We willen met Stora Enso onderhandelen om warmte van het bedrijf te recupereren. Misschien kan dat ook bij gistfabriek Algist. Onder meer het nieuwe woon-zorgcentrum Ter Caele, het gemeentebestuur en ook particulieren in nieuwe verkavelingen zouden op het net kunnen aansluiten."

Warmtenet pijpleidingen bij ondergaande zon

Hoewel er van papierfabriek Stora Enso een warmteleiding onder het kanaal Gent-Terneuzen naar automobielfabriek Volvo loopt, gaat in de kanaalzone nog veel warmte van bedrijven verloren


Sven Roegiers (CD&V)
Schepen Ruimtelijke Ordening in Evergem

Wat brengt de toekomst?

Samen met de provincie en de gemeente doorliepen we reeds een traject om de realisatiemogelijkheden te testen aan de hand van onze DBH-methode. Dit heeft geleid tot een zoneringskaart waarbij elke buurt een warmteoplossing krijgt die duurzaam, betaalbaar en haalbaar is. Evergem wil duidelijk werk maken van de klimaatuitdaging: inmiddels zijn ze een traject gestart met Fluvius om het plan verder te verfijnen en de eerste projecten te realiseren.

"Zo zie je maar… Met de juiste focus en een gedreven team heb je amper groen gas nodig om een klimaatneutrale stad te realiseren," besluit Verdonck.

Meer over de energietransitie