Samen met de stedelijke dienst mobiliteit van Sint-Truiden hebben we 35 lagere scholen grondig onder de loep genomen. Het doel? Voor elke schoolomgeving – in samenspraak met de scholen, ouderraad en stadsdiensten – een gedetailleerd plan opstellen om er alles veiliger te maken. Dat doen we onder andere met wachtzones voor de ouders en opvallende signalisatie in het straatbeeld. Nu komt het erop aan de plannen stap voor stap uit te voeren. De eerste twee realisaties aan De Bloesem en Wilderen zijn alvast realiteit.

Stap voor stap

Sint-Truiden wil de mobiliteit in de stad verduurzamen en veiliger maken voor al haar inwoners. Daarom begeleiden wij de stadsdiensten bij de herinrichting van de verschillende schoolomgevingen in de gemeente. Hoe dat in zijn werk gaat?

In aanloop van de start van dit schooljaar gingen onze mobiliteitsexperts ter plaatse om de omgeving van maar liefst 35 lagere scholen te screenen. Ze brachten er de knelpunten alsook de opportuniteiten in kaart. Op basis van deze screening werkten ze voor elke locatie een concept uit waarin een paar basisuitgangspunten gehanteerd worden. De afbakening en herkenbaarheid van de schoolomgeving in functie van de veiligheid staat daarbij voorop.

Elk concept werd vervolgens, tijdens een ambtelijk overleg, besproken met de stad en daarna aan elke school toegelicht. Indien de school zich meteen in het plan kon vinden, werd het concreet uitgewerkt. Maar als er nog teveel bemerkingen en vragen waren, organiseerden we aanvullende participatiemomenten tussen de stad, politiediensten, school en ouderraad om samen tot een gedragen oplossing te komen. Tot slot, zag Antea Group er in de realisatiefase op toe dat de plannen vanuit technisch oogpunt goed werden uitgevoerd.

Realisaties De Bloesem en Wilderen

Ondertussen zijn de werken in de eerste twee schoolomgevingen, De Bloesem en Wilderen, afgerond. Er werden o.a. octopuspalen en opvallendgekleurde wegmarkeringen geplaatst om automobilisten duidelijk te maken dat ze een ‘Zone 30 – Schoolomgeving’ binnen rijden. Voor ouders die hun kinderen met auto naar school brengen, werd er een Kiss & Ride aangelegd. Deze zone grenst aan een duidelijk afgebakende schoolstraat zodat de kinderen nadien ook veilig tot aan de schoolpoort geraken. De genomen maatregelen zullen na een proefperiode geëvalueerd worden.