De CSRD verplicht de 50.000 grootste bedrijven in Europa om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Deze richtlijn vormt een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel om de transparantie en de kwaliteit van de duurzaamheidsinformatie te verbeteren. Maar wat met niet-Europese bedrijven? En waarover moet je precies rapporteren?

Is je bedrijf onderworpen aan de CSRD?

De CSRD geldt voor alle beursgenoteerde bedrijven, bedrijven van openbaar belang en bedrijven die aan vooraf opgelegde criteria voldoen. Als je niet zeker bent of jij in één van die doelgroepen behoort, kan je gebruik maken van een handige beslissingsboom.

Het is voor niet-Europese bedrijven misschien niet altijd even evident om te weten of zij ook moeten rapporteren volgens de CSRD. Ben je bijvoorbeeld als niet-Europees bedrijf wel beursgenoteerd op Europese markten? Afhankelijk van waar je dan actief bent of bijkantoren hebt, moet je mogelijks wél volgens de CSRD rapporteren.

Wat moet je rapporteren?

Als je hebt vastgesteld dat je onder de CSRD valt, moet je natuurlijk ook weten wát je moet rapporteren. De CSRD schrijft voor dat je moet rapporteren over je impact op milieu, mens en governance. Hierbij moet je twee belangrijke zaken in gedachten houden:

  • Je moet gebruik maken van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die worden ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De ESRS zijn verplicht voor alle ondernemingen die onder de CSRD vallen en zullen een gemeenschappelijk kader bieden voor de rapportage over duurzaamheid. 
  • Je moet je rapportage baseren op het principe van dubbele materialiteit. Dit betekent dat je alleen moet rapporteren over de onderwerpen die het meest relevant zijn voor je bedrijf en je stakeholders, en die de grootste impact hebben op het milieu en de samenleving. Meer informatie hierover vind je in deel 2 van “Aan de slag met de CSRD”.

De materialiteitsbepaling is een noodzakelijke stap om na te gaan welke duurzaamheidsthema's relevant zijn voor je bedrijf. De analyse dient gemaakt te worden volgens objectieve wetenschappelijke data en bronnen.

Over welke data en informatie gaat het?

Om je een idee te geven van wat je moet rapporteren en over welke data en informatie het gaat, nemen we het thema water als voorbeeld. Water is een essentiële hulpbron voor veel bedrijven, maar ook een bron van risico’s en kansen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van waterschaarste, overstromingen, vervuiling, etc. Volgens de CSRD moet je rapporteren over het thema water in vier hoofdstukken:

  1. Governance: hoe wordt water beheerd binnen je bedrijf? Wie is verantwoordelijk voor het waterbeleid en de doelstellingen? Hoe wordt water geïntegreerd in je strategische besluitvorming?
  2. Strategy: wat is je visie en ambitie op het gebied van water? Hoe draagt water bij aan je bedrijfsmodel en waardecreatie? Hoe beïnvloedt water je financiële prestaties en risicoprofiel?
  3. Impact, risk and opportunity management: wat is je impact op water in je waardeketen? Welke risico’s en kansen zijn verbonden aan water voor je bedrijf en je stakeholders? Hoe identificeer, beoordeel en beheer je deze risico’s en kansen?
  4. Metrics and targets: welke indicatoren en doelstellingen gebruik je om je waterprestaties te meten en te verbeteren? Hoeveel water gebruik of verbruik je? Wat je de kwaliteit van je water? Hoe loos je het?

Om deze vragen te beantwoorden, heb je data en informatie nodig van zowel binnen als buiten je bedrijf. Zo wil je bijvoorbeeld ook rekening houden met de lokale context waarin je als bedrijf opereert, die bepalend is voor o.a. de beschikbaarheid van water, het risico op overstromingen of waterschaarste, enzovoort. Hiervoor kan je gebruik maken van verschillende bronnen en methoden, zoals interne systemen (bijv. QHSE-systemen, watermeters, facturen, audits, etc.) en/of externe bronnen (bijv. open data, wetenschappelijke rapporten, benchmarks, best practices, etc.).

Antea Group kan je begeleiden doorheen dit proces zodat jouw duurzaamheidsrapportage volledig in lijn ligt met de CSRD. Meer weten over onze klimaatdiensten? Neem dan zeker een kijkje op onze dienstenpagina of neem contact op met onze experts.

Liever in realtime begeleiding?

Schrijf je dan nu in voor onze opleidingsreeks "CSRD-verplichting: leer rapporteren over duurzaamheid", in samenwerking met Voka.

Ik schrijf me in!

Vragen over de CSRD? Wij helpen je graag verder.*Verplicht