Dat in Vlaanderen water schaars is, wordt voor veel bedrijven steeds duidelijker. De risico’s die hiermee gepaard gaan, komen dan ook steeds vaker aan bod. Samen met bedrijven en andere belanghebbenden in het watersysteem gaan we op zoek naar toekomstgerichte, klimaatbestendige oplossingen. Zo hebben we, in samenwerking met VITO en Voka, een traject georganiseerd voor Vlaamse bedrijven om hun waterverbruik te kennen, te verminderen en Water Stewardship-acties te implementeren. Hiervoor behaalden we dit jaar het SDG Champion-certificaat van UNITAR.

SDG Champion dankzij Water Stewardship

Om bedrijven te gidsen richting duurzamer watergebruik heeft Antea Group, samen met VITO en Voka, de Waterbarometer gelanceerd. In dit traject lag de focus op het risico's van droogte. Daarom gebruikten we de Waterbarometer om de waterbronnen, stromen en lozingen van de deelnemende bedrijven in kaart te brengen. Naast een goed begrip van de interne waterstromen en het waterverbruik van hetbedrijf, werd het belang van het betrekken van diverse stakeholders, waaronder lokale gemeenschappen, andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, benadrukt.

Samenwerking is namelijk een fundamenteel principe in het Water Stewardship-proces. Het traject kijkt dus verder dan de individuele acties van één bedrijf. Het benadrukt de juist noodzaak van gezamenlijke inspanningen en partnerschappen om duurzaam waterbeheer te bevorderen, alsook de beschikbaarheid van schoon water voor de productie van de toekomst te waarborgen.

Meer weten over Water Stewardship

Afbeeldingen © Jelle Jansegers