Water is een essentiële hulpbron die we niet kunnen missen en staat centraal in ons dagelijks leven, onze ecosystemen en economieën. In een wereld waar water steeds schaarser wordt, wordt het beheren en gebruiken ervan van het grootste belang. Hoe kan Water Stewardship ons hiermee helpen? En hoe kan jij het toepassen binnen je organisatie?
 

Water stewardship: de basics

Water stewardship verwijst naar het verantwoordelijk beheer van waterbronnen om de duurzaamheid van deze waardevolle hulpbron te waarborgen. Hierbij neem je maatregelen om de beschikbaarheid en kwaliteit van water te behouden en te verbeteren voor menselijk gebruik en ecosystemen.

Het gaat niet alleen over het verminderen van watergebruik, maar ook over het begrijpen van de bredere context van waterbeheer, zoals de impact op lokale gemeenschappen, biodiversiteit en klimaatverandering.

Waarom is water stewardship belangrijk?

Water speelt een cruciale rol in de landbouw, energieproductie, industrie en drinkwatervoorziening. Helaas wordt water van hoge kwaliteit wereldwijd steeds schaarser als gevolg van klimaatverandering, bevolkingsgroei en verontreiniging. Water stewardship helpt bedrijven en organisaties om verantwoordelijkheid te nemen voor hun watergebruik en draagt zo bij aan het behoud van deze waardevolle hulpbron.

Hierdoor kunnen bedrijven niet alleen kosten besparen door efficiënter gebruik van water, maar ook een positieve milieu-impact en maatschappelijke betrokkenheid hebben. Door duurzaam om te springen met water en bronnen te diversifiëren, kunnen bovendien tijdens droogteperiodes de kosten (als gevolg van productievermindering door watertekorten) voorkomen worden.

Antea Group is SDG Champion

Dankzij onze voortdurende inzet voor Water Stewardship mochten we het certificaat van SDG Champion in ontvangst nemen van Voka-Kamer van Koophandel. Dit certificaat erkent onze toewijding aan duurzaam watergebruik en het bevorderen van de Sustainable Development Goals (SDG's). We blijven ons inzetten voor het behoud en verantwoord gebruik van waterbronnen om een positieve impact op de samenleving en het milieu te creëren.

 

Lees meer

Concrete toepassingen van Water Stewardship

Als lid van de Alliance for Water Stewardship (AWS) streven wij naar een verantwoordelijk waterbeleid binnen zowel onze organisatie als bij die van onze klanten. Daarbij zien we dat Water stewardship kan worden toegepast op verschillende niveaus, waaronder:

  • Binnen bedrijven: Bedrijven kunnen water stewardship implementeren door efficiënte watertechnologieën te gebruiken, afvalwater te behandelen en hergebruiken, en hun watervoetafdruk te verminderen door middel van bewustwordingscampagnes en gedragsverandering binnen de organisatie.
  • In samenwerking met andere partijen: Samenwerking tussen bedrijven, gemeenschappen en overheden kan leiden tot collectieve actie om watersystemen te beschermen. Dit kan je doen door lokale waterbeheersplannen op te zetten, beschermde gebieden rondom waterbronnen te creëren en duurzaam watergebruik te bevorderen in de hele waardeketen.
  • In betrokkenheid bij lokale gemeenschappen: Water stewardship omvat ook het betrekken van lokale gemeenschappen bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot waterbeheer. Door samen te werken met belanghebbenden kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun activiteiten geen negatieve impact hebben op lokale watervoorraden en dat ze positieve sociale en economische voordelen bieden aan de gemeenschap.


Meer over water stewardship

alt-text

Samenwerken voor circulair waterbeheer

alt-text

S+ T+ARTS4Water

alt-text

Klimaatkompas