De publicatie van Vlarem-trein 2019 op 16 november 2022 brengt nieuwe aanpassingen aan VLAREM II en VLAREL, maar ook aan het Milieuhandhavingsbesluit, het Milieuschadebesluit, het Omgevingsvergunningsbesluit en het Vlaams besluit van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot leefmilieu en landbouw. Hiermee wordt het besluit op punt gebracht door gebruik van de beste beschikbare technieken (BTT) en de uitvoering van Europese verordeningen.

Milieufiche