Op 11 september 2020 werd via het ‘mozaïekbesluit’ het omgevingsvergunningsbesluit aangepast.
Het interessantste aan dit besluit is de naam ervan. Het gaat vooral om een actualisatie van de procedures, doch enkele zaken zijn nuttig om weten voor u als bedrijf.
Het besluit is gepubliceerd op 13 oktober en trad in werking op 23 oktober 2020. Lees meer hierover in onze milieufiche (pdf).

Milieufiche