Kustgebieden spelen een cruciale rol in het behoud van biodiversiteit, bescherming tegen klimaatverandering en het ondersteunen van economische activiteiten. Als partner van Lomé Container Terminal (LCT) en Terminal Investment Limited (TIL) deden we een grondig onderzoek naar de evolutie van de Togolese kustlijn over meer dan 50 jaar kustontwikkeling.

Positieve impact op mens en milieu

Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd die van essentieel belang zijn bij het ontwerpen van een toekomstbestendige Togolese kustlijn. Het doel is om een kustlijn te creëren die niet alleen klaar is voor zakelijke activiteiten, maar ook de modernste milieu- en sociale bescherming biedt. Hiermee tonen we onze toewijding aan om positieve impact te creëren op de gemeenschap en het milieu. Dit doen we door middel van Water Stewardship, groene energieontwikkeling en betrokkenheid in de blauwe economie.

Met meer dan 30 jaar aanwezigheid op het Afrikaanse continent, combineerden we onze kennis van lokale markten met een internationaal netwerk van experts om LCT te ondersteunen in hun activiteiten. Door te investeren in duurzame kustontwikkeling dragen we bij aan het behoud van ecosystemen, verminderen we de kwetsbaarheid voor natuurrampen en creëren we veerkrachtige gemeenschappen.

Verduurzaam jouw supply chain

Antea Group biedt diverse diensten om jouw huidige uitdagingen aan te pakken:

  • Ontwerp en voorbereiding van aanbestedingsdocumenten voor infrastructuurprojecten, zoals bassinuitbreiding, terminalbouw, kademuurrenovatie en onderhoudsbaggerwerk.
  • Langdurige technische ondersteuning, inclusief aanbestedingsprocedures voor aannemers en ingenieursbureaus.
  • Uitvoeren van MER- of QHSE-studies, trainingen en audits.
  • Geotechnisch onderzoek met bodem- en sedimentanalyses.
  • Numerieke modellering (hydrologisch, nautisch, sediment) om de impact van huidige en toekomstige activiteiten te beoordelen en baggerstrategieën te optimaliseren.
  • Creëren van positieve invloed op de gemeenschap en het milieu door waterbeheer, groene energie en de blauwe economie.