Samen met Architecture Workroom Brussels gaven we vorm aan het Gemeentelijke Waterplan (GWP) van de Stad Brussel. Dit gebeurde in het breder kader van haar klimaatplan. Het GWP moet ervoor zorgen dat waterbeheer systematisch en op een duurzame manier geïntegreerd wordt in (toekomstige) projecten, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de klimatologische uitdagingen van ‘de stad van morgen’.

Een slimme stad

We brachten de uitdagingen en ambities met betrekking tot water in de stad in kaart  aan de hand van SMART doelstellingen. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of Aanvaardbaar), Realistisch en Tijdgebonden. Met deze methodiek konden we ondubbelzinnige, concrete maatregelen en acties formuleren voor de Stad Brussel, die ervoor zorgen dat de ambities gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast legden we meteen ook indicatoren vast om de ambities in de toekomst structureel te kunnen monitoren.

De stad van morgen

Met het GWP wil de Stad Brussel zorgen dat waterbeheer op een systematische en duurzame manier geïntegreerd wordt in alle ontwikkelingsprojecten, om zo goed voorbereid de strijd aan te gaan met de nakende gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte, hitte-eiland effect, etc.

Vanuit onze ecosysteembenadering bouwen wij graag mee aan de steden van morgen. Ontdek hoe Antea Group werkt maakt van leefbare steden en een klimaatbestendige samenleving.

 

 

Studiegebied gemeentelijk waterplan Brussel