De kans op wateroverlast en droogte zal door klimaatverandering alleen maar toenemen. Steden en gemeenten moeten daarom slim omgaan met water. Ruimte geven aan water, het grondwater op peil houden en regenwater lokaal vasthouden, hergebruiken, infiltreren of bufferen zijn slechts enkele manieren om dat te doen.

Antea Group brengt de kwetsbaarheid en risico's voor jouw gemeente bij verschillende scenario's in kaart. Die kennis gebruiken we voor de ontwikkeling van adviezen voor beleidskaders en het ontwerpen van effectieve oplossingen. Maar, we proberen ook de steden en gemeenten te informeren en enthousiasmeren over de mogelijkheden op het vlak van water. Het doel? Een klimaatbestendige waterhuishouding en een leefbare omgeving voor hun inwoners.

Onze aanpak

Bij de opmaak van een hemelwater- en droogteplan, starten we steeds bij de inventarisatie van wat er is. Daarbij focussen we niet alleen op de bebouwde omgeving, maar ook op de natuur, landbouw, recreatie, infrastructuur,… Een totaalplaatje waarin we dan in de visiefase zo veel mogelijk met elkaar proberen verweven. Van in het begin betrekken we stakeholders en partners in het proces om zo tot een geïntegreerde én gedragen visie op het watersysteem te ontwikkelen. Ook burgers worden betrokken en geïnformeerd over het belang van een hemelwater- en droogteplan en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Want als iedereen mee is, bereik je meer.