We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme hittegebeurtenissen als gevolg van klimaatverandering. Daarom onderzoeken we, samen met Universiteit Gent en het KMI, de impact van groene en blauwe infrastructuren op het microklimaat en thermisch comfort in stedelijke gebieden. Door middel van geavanceerde klimaatmodellering op meerdere schaalniveaus, biedt dit onderzoek inzicht in het creëren van een klimaatbestendige samenleving.

Microklimaatmodellering voor stedelijke herontwikkeling

Voor dit onderzoek maken we naast traditionele klimaatmodellen ook gebruik van microklimaatmodellen om de invloed van verschillende infrastructurele elementen op het stedelijke microklimaat te bestuderen. Hierbij leggen we de focus op twee stedelijke herontwikkelingslocaties in stedelijke gebieden. Voor en na de herontwikkeling worden ter plaatse verschillende microklimaatparameters gemeten met behulp van drie weerstations per locatie, elk gericht op een andere micro-omgeving.

De verzamelde meetgegevens dienen ter validatie van het ENVI-microklimaatmodel, dat vervolgens wordt ingezet om zowel bestaande als toekomstige lokale omgevingen te modelleren. Dit maakt het mogelijk om de impact van groene en blauwe infrastructuren te identificeren, zowel bestaand als nieuw, in verschillende klimaat- en ontwikkelingsscenario's. We passen deze manier van werken momenteel al toe met een studie van het microklimaat op de Scheldekaaien alsook bij het Eikelplein in Tessenderlo.

Inzichten in actuele resultaten en praktische toepasbaarheid

Door zowel meetverschillen als simulatieresultaten te beschouwen, kunnen we de microklimaatimpact van stedelijk groen en water identificeren. Er wordt bestudeerd hoe verschillende factoren een rol spelen in de resultaten, zoals boomsoort, waterstroming, bodemtypes en inplantingsoriëntatie. Het uiteindelijke doel is om praktische kennis te genereren die direct toepasbaar is in stedelijke planning en architectuur, zodat professionals op deze gebieden in staat zijn om klimaatbestendige leefomgevingen te ontwerpen. Op deze manier dragen we bij aan een veerkrachtige en comfortabele toekomst voor stadsbewoners.