Is climate change adaption all about water? Dat was het thema van de Enabel conferentie op 25 en 26 april in Brussel. Het doel van de conferentie luidde dit jaar als volgt: Stakeholders uit verschillende sectoren wisselen samen ideeën en oplossingen uit voor de huidige klimaatproblematiek. Water staat hierbij centraal. Alexander de Ruijter vertelde iets meer over hoe we vandaag al onze MVHRA-tool gebruiken om klimaatrisico’s in kaart te brengen.

Klimaatrisico’s in kaart met de MVHRA

Collega Alexander de Ruijter mocht op de Enabel conferentie onze MVHRA-tool toelichten. We gebruiken deze tool al in diverse projecten, waaronder in Timor-Leste.  Het dient om klimaatrisico's in kaart te brengen en de impact ervan te berekenen. Aan de hand van concrete cases liet Alexander zien hoe de tool 8 verschillende klimaatgevaren kan modelleren, waaronder overstromingen, erosie, droogte, extreme hitte, aardverschuivingen en bosbranden. 

Op basis van die modellen kunnen we dan weer snel scenario's voor de verschillende gevaren doorlopen. De resultaten gebruiken we voor aanpassingsplanning, ondersteuning van rampenbeheersing, infrastructuurplanning en andere maatregelen om de veerkracht van lokale gemeenschappen te vergroten.

De MVHRA-tool in actie

In Timor-Leste wordt de MVHRA-tool al gebruikt door het staatssecretariaat om de ramppreventie te verbeteren. Ons doel is om landen te voorzien van een platform dat beter inzicht geeft in de effecten van klimaatverandering op natuurlijke gevaren. Dit om meer veerkrachtige omgevingen te creëren, zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

Meer weten over dit project?