In een dichtbebouwd Vlaanderen levert ontharden heel wat voordelen op: minder overstromingen, minder droogte, enz. Hoe meer water er in de bodem kan, hoe beter voor onze leefomgeving. Ook lokaal bestuur Duffel draagt haar steentje bij: Ze wil de straten aan de rand van de Babbelbeekse Beemden ontharden. 

Van ontwerp tot meander

Met trots nemen wij het volledige ontwerptraject, de vergunningsaanvraag en werfopvolging op ons. Daarnaast zullen onze experts instaan voor de hermeandering van de Arkelloop in het natuurgebied zelf, in opdracht van Provincie Antwerpen. Zo komt onze ervaring in wegenis- en waterbouwkundige projecten mooi samen tot 1 geïntegreerd project.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg en geniet van een prachtig overzicht van de Babbelbeekse Beemden:

 

Partners en samenwerkingen

Samen met gemeente Duffel, Provincie Antwerpen en alle andere projectpartners – Vlaamse Overheid, Natuurpunt Oude Spoorweg en Regionaal Landschap Rivierenland – kijken we uit naar het resultaat!