Samen met de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn we volop aan de slag met de transformatie van het 100 hectare grote gebied van de Poortersbossen. Momenteel wordt het gebied voornamelijk gebruikt voor landbouw, maar de gemeente streeft naar meer bos en een grotere capaciteit voor waterberging. Dit allemaal gecombineerd met nieuwe recreatieve mogelijkheden.

De plannen omvatten de aanplant van 25 hectare nieuw bos, het verruimen van de beekloop om het gebied natter te maken en de aanleg van een nieuw recreatief netwerk dat specifiek gericht is op fietsers, paardenliefhebbers en wandelaars. Deze ontwikkelingen zullen het gebied aantrekkelijker maken voor natuurliefhebbers en recreanten.