Vanaf heden staan vier van de zeven ‘Koloniën van Weldadigheid’ te schitteren op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Daarmee is België met Wortel-Kolonie in de Antwerpse Kempen weer een wereldefgoedstatuut rijker. Wortel-Kolonie is onderdeel van een verzameling 200-jaar-oude koloniën uit België en Nederland die eenzelfde geschiedenis delen. Wat ooit startte als een sociaal landbouwproject dat armoede en landloperij moest bestrijden, is vandaag het eerste Vlaamse landschap dat erkend wordt door UNESCO.

De afgelopen jaren mocht Antea Group voor Kempens Landschap en samen met partners uit Vlaanderen en Nederland de voorbereiding van de UNESCO aanvraag van zeer nabij volgen en ondersteunen vanuit diverse disciplines. Zo werkten we aan een ontsluitingsconcept dat de recreatieve mogelijkheden in kaart bracht voor de verwachte stijgende belangstelling voor de site. Daarnaast zorgden we voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en de bijhorende milieubeoordeling van Wortel-Kolonie. We gingen na of er planologische of beleidsmatige maatregelen nodig waren om de bijzondere waarde van het werelderfgoed te vrijwaren. En tot slot werd er, in samenwerking met Stad Hoogstraten en het Agentschap Onroerend Erfgoed, een geïntegreerd landschapsbeheersplan opgemaakt voor het toekomstige beheer van dit uniek en intact gebleven compartimentenlandschap, met typische drevenstructuur en karakteristiek gebouwenpatrimonium.

 

Geschiedenis Wortel-Kolonie

Wortel-Kolonie werd opgericht in 1822 als vrije landbouwkolonie. Het gebeid van ca. 403 ha aan dreven, velden en bossen werd bewoond door arme gezinnen die het weinig vruchtbare land trachten te bewerken. In 1870 kwam daar verandering in. België kocht de kolonie aan en vormde het domein om tot ‘onvrije’ weldadigheidslandbouwkolonie. Landlopers en bedelaars werkten er onder bewaking op het land en in werkhuizen. Na afschaffing van de wet op landloperij in 1993 verloor de site haar beheer en dreigde ze te overwoekeren. Om Wortel-Kolonie (en andere natuur- en erfgoedsites) te beschermen tegen verval, richtten Provincie Antwerpen en 39 Kempense gemeenten de vzw Kempens Landschap op. Sinds 1999 is Wortel-Kolonie een beschermd landschap. Een groene oase waar je kan genieten en waar kinderen bijvoorbeeld kunnen proeven van het boerderijleven of leren over de natuur van de kolonie. Meer info over Wortel-Kolonie lees je hier.