Deze vraag krijgen we dagelijks sinds het stikstofarrest van eind februari. En dat is logisch. Want de Vlaamse Overheid moet snel duidelijkheid scheppen inzake haar stikstofbeleid. Tot dan, kan het arrest als precedent worden aangegrepen om elke omgevingsvergunningsaanvraag – op basis van de stikstofuitstoot – tegen te houden. Wij staan daarom in nauw contact met het kabinet van Zuhal Demir, minister van Omgeving, om de situatie op de voet te volgen. Ons team van experten staat voor je klaar om meteen de juiste acties te nemen, zodra de nieuwe beleidslijnen duidelijk zijn.

Wat is het stikstofarrest?

Op 25 februari 2021 werd, voor de eerste keer in Vlaanderen, een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een landbouwbedrijf geweigerd op basis van de stikstofuitstoot. En dat terwijl de bijdrage van het project (emissies) aan de kritische last, volgens het milieueffectenrapport, minder dan 5% bedraagt zodat wordt voldaan aan het beoordelingskader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB) oordeelt echter dat er niet voldoende onderzocht en gemotiveerd is of de uitbreiding van de veehouderij al dan niet aanzienlijke negatieve effecten heeft op het nabijgelegen natuurgebied. De aanvraag is daarmee niet conform met de Vlaamse PAS, noch met de Europese wetgeving. In het arrest, schrijft de RvVB daarover dat “een programmatische aanpak in principe wel kan […], maar enkel wanneer die passende beoordeling voldoende wetenschappelijke zekerheid biedt dat de individuele projecten/plannen geen schade toebrengen”. Projecten die onder de drempelwaarde vallen, moeten dus evengoed objectief kunnen aantonen in welke mate zij (geen) onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur aanrichten.

Na corona is stikstof het belangrijkste dossier


Zuhal Demir
Minister van Omgeving

Wat is de impact op projecten?

De kans is groot dat het stikstofarrest een precedent schept voor de vernietiging van nieuwe én lopende vergunningsaanvragen voor activiteiten die stikstof uitstoten. “Nu dat arrest er is, kunnen mensen overal in Vlaanderen de uitstoot van stikstof aangrijpen om een project tegen te houden”, aldus Natuurpunt. De Stikstofcrisis in Nederland leidde de afgelopen jaren al tot een tijdelijke stop van een zeer groot aantal projecten. Er is dus werk aan de winkel voor minister Demir om ervoor te zorgen dat Vlaanderen niet in dezelfde impasse terecht komt.

“Na corona is stikstof het belangrijkste dossier”, zegt Demir hierover op Radio 1. “Voor mij is het zeer  belangrijk dat de definitieve regels die we maken, voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn en rechtszekerheid bieden.” Er werd ondertussen een stappenplan opgesteld en er komen richtlijnen aan die de overheden en gemeenten die vergunningen verlenen helderheid moeten bieden.

Bij Antea Group volgen we de situatie op de voet. Zodra de nieuwe richtlijnen duidelijk zijn, staat ons team van experten voor je klaar om direct de juiste acties te ondernemen.

Voor meer informatie