Bijna alles en iedereen rond ons heen heeft water nodig om te overleven. Water is leven en doet leven. Dat maakt het doel van Wereld Waterdag alleen maar duidelijker. En toch, blijft het moeilijk om een manier te vinden om er zuinig mee om te gaan. Daarom zetten we bij Antea Group onze schouders onder S+T+ARTS4WATER. Een project van de Europese Commissie waarbij kunst samen met technologie en wetenschap het belang van misschien wel onze belangrijkste grondstof benadrukt.

Waarde van water

Water is misschien wel de meest kostbare bron op aarde, en toch waarderen en beheren we haar vaak uiterst slecht. Als maatschappij vandaag staan we dan ook voor heel wat wateruitdagingen. De waterproblematiek is een wereldwijde uitdaging die om regionale oplossingen vraagt. Zeker in Vlaanderen, een regio met watertekorten, waar het evenwicht tussen waterbeheer, plattelandsontwikkeling en verstedelijking enorm onder druk staat. Juist daarom werd S+T+ARTS4WATER in het leven geroepen.
 
Via innovatieve kunstenaarsresidenties worden in heel Europa projecten uitgewerkt om het bewustzijn rond duurzaam waterbeheer aan te wakkeren, maar even goed ook oplossingen aan te reiken. Let op, het is uiteraard geen project dat over één nacht ijs gaat. Deze residenties vormen creatieve ecosystemen die kunstenaars, bedrijven, onderzoeksinstellingen en gemeenschappen samenbrengen om een artistieke visie op ‘waterkapitalisme’ vorm te geven.

Waarom deze samenwerking?

Water is de blauwe draad doorheen onze projecten. Al decennialang bestuderen we waterlopen, modeleren we grondwaterlichamen, maken we hemelwaterplannen of ontwerpen we watergebonden infrastructuur. Ook innoveren we om het watersysteem in Vlaanderen slimmer, robuuster en duurzamer te maken. Hiervoor werken we nauw samen met alle belanghebbenden in het watersysteem. Samen gaan we op zoek naar toekomstbestendige oplossingen die de kwetsbaarheid van bedrijfsprocessen terugdringen, alsook de potentiële schade voor bedrijven – én de gemeenschap – beperken.
 
Laat dat ook het doel van dit project zijn: S+T+ARTS4Water is een programma van de Europese Commissie dat kunstenaars, onderzoekers, technologie-experts en andere belanghebbenden ondersteunt bij het vinden van een gemeenschappelijke basis en taal om te reageren op regionale water-gerelateerde uitdagingen. Het bouwt daarmee voort op de Sustainable Development Goals (SDG's) en in het bijzonder op SDG 6 'Schoon water en sanitair wat een van onze core SDG’s is.

Het resultaat?

In België wordt het programma begeleid door Bozar, GLUON en Luca School of Arts. Zij lanceerden twee projecten, waaronder ‘waterkapitalisme’ met artiest Anna Ridler uit Londen. Haar werk was al te zien op gerenommeerde plekken over de hele wereld zoals Tate Modern en Centre Pompidou. Maar van 16 september tot 30 oktober 2022 kan je Anna’s kunstwerk – met een bijzonder krachtige boodschap – dus ook gewoon in onze eigen hoofdstad bewonderen.

En daar dragen wij dus ook ons steentje voor bij. Zelf zorgen we niet voor de kunst, wél voor inzichten en advies die helpen als bouwstenen voor Anna’s werk en als sponsor. Dat doen we samen met de andere organisaties die het project ondersteunen zoals Farys, De Watergroep, Vlakwa, VITO, North Sea Port, Smappee, Snowball en Timelab.