De Europese Unie (EU) verzamelt enorme hoeveelheden gegevens over onze planeet en haar omgeving. Via het Copernicus-programma krijgen openbare en private sectoren gratis volledige en open toegang om hen te helpen bij het verbeteren van de levenskwaliteit van Europese burgers. Om de gehele watercyclus beter te integreren binnen de bestaande Copernicus-diensten lanceerde de EU – binnen hun onderzoeks- en innovatieprogramma – het Horizon 2020 project: Water-ForCE, ofwel Water scenarios For Copernicus Exploitation. Het project ontwikkelt een roadmap waarbij de huidige hiaten tussen de verschillende gebruikersgemeenschappen, alsook tussen Remote Sensing (RS) en observatie ‘in situ’ aangepakt worden.

Antea Group Belgium zal een internationale werkgroep oprichten om experts op het gebied van waterkwantiteit gerelateerde RS, modellering en monitoring van over de hele wereld samen te brengen.

Bovendien zetten we in-house expertise in RS en modelleringstechnieken in, naast onze jarenlange ervaring als eindgebruiker van de Copernicus-gegevens, om data-gedreven inzichten te bieden ter ondersteuning van waterbeheer en modelleringsproducten en diensten (overstromingen, droogte, oppervlaktewater, bodemvocht, ijs, ...).

AI en Machine Learning expertise

Water-ForCE vertrouwt ook op onze ervaring in AI en Machine Learning om toekomstige exploitatie en assimilatie van gegevens te verbeteren. Het doel is om het potentiële gebruik van verschillende satelliet-EO bij het modelleren van watervoorraden te identificeren en, vervolgens, besluitvormers te helpen bij adaptief beheer van watervoorraden en beleidsimplementatie. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om hulpdiensten te voeden, zoals overstromingsrisico's, hittestress en diepgaand wetenschappelijk onderzoek.

We kijken er naar uit om, samen met het Water-ForCE projectteam, te bouwen aan een klimaatbestendige samenleving, leefbare steden en veerkrachtigere kusten en estuaria.