Vandaag staat energie bovenaan de agenda. De sterk gestegen prijzen voor gas en andere fossiele brandstoffen zijn daar natuurlijk de oorzaak van, maar ook de wetgeving rond energie evolueert voortdurend. Meer dan ooit is het nodig om deze als bedrijf te volgen.

De laatste jaren zagen we reeds een gestage toename van de wettelijke verplichtingen voor bedrijven omtrent energiebesparing en energietransitie, weg van fossiele brandstoffen. Deze waren vooral gericht op energie-intensieve ondernemingen en op nieuwbouwprojecten. Sinds kort zien we deze wettelijke verplichtingen ook uitdeinen naar alle bedrijven én naar bestaande gebouwen. Op 31 augustus 2022 is een wijziging aan het energiebesluit gepubliceerd, die belangrijke gevolgen heeft voor elk bedrijf. In deze (en volgende) milieufiche geven we een overzicht van wat voor u relevant kan zijn.

Milieufiche