Vandaag zijn we van start gegaan met een geweldig internationaal project voor het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP): "Comprehensive Climate Hazard Mapping and risk assessment and development of Climate Risk Model for Timor-Leste". Dit project maakt deel uit van een initiatief van het Green Climate Fund (GCF), de Staatssecretaris voor Civiele Bescherming (SSCP) en de Minister van Staat voor het Milieu (SSE) dat kust- en plattelandsgemeenschappen en hun fysieke activa wil beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering in Oost-Timor.

De komende 12 maanden zullen we nauw samenwerken met onze projectpartners EBD Global en Hivos om een landelijke risico- en kwetsbaarheidskartering uit te voeren en vervolgens een klimaatrisicomodel voor Oost-Timor te ontwikkelen. Antea Group zal bijdragen aan een uitgebreid literatuuronderzoek door het verzamelen van bestaande gegevens en veldonderzoeken om gevaren te beoordelen – zoals overstromingen van de kust en in het binnenland, aardverschuivingen, erosie, droogte en andere meteorologische gevaren – en de gecorreleerde kwetsbaarheden in kaart te brengen, waaronder de fysieke, ecologische, sociale en economische kwetsbaarheid van het gebied.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een klimaatrisicomodel uit te werken op basis waarvan de UNDP en GCF acties kunnen ondernemen om de kust- en plattelandsgemeenschappen van Oost-Timor te beschermen. Daarnaast zal het risicomodel gebruikt worden om decentrale besluitvorming te versterken met als doel de ontwikkeling van klimaatslimme, robuuste en langetermijninvesteringsplannen in Timor-Leste te stimuleren.

Op weg naar een veerkrachtige kust

Klimaatverandering is nog duidelijker zichtbaar in een kwetsbaar ecosysteem als de kusten van Oost-Timor. Elke aanpassing aan de zeespiegelstijging moet worden afgewogen tegen de leefbaarheid van steden en dorpen aan de kust, toeristische ontwikkeling en een multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. Deze ambitie kan alleen worden gerealiseerd door alle andere stakeholders bij het proces te betrekken en nauw samen te werken met de juiste partners en expertise. Zo willen we bij Antea Group elke dag bijdragen aan duurzame ontwikkeling; met dit project werken we toe naar een veerkrachtige kust en samenleving in Oost-Timor.

Met dit project ondersteunen wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuurSDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappenSDG 13 - KlimaatSDG 14 - Leven onder waterSDG 15 - Leven op het landSDG 16 - Vrede, justitie en sterke publieke dienstenSDG 17 - Partnerschappen