Het Schelde-estuarium, een belangrijk natuurgebied en economisch centrum, ondergaat om de zes jaar een grondige evaluatie. Die evaluatie heeft betrekking op veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. De recent gepubliceerde T2021-rapportage, een samenwerking tussen het consortium Schelde in Beeld en deskundigen, belicht de periode 2016-2021 en vergelijkt deze met de resultaten van T2015.

Raadpleeg nu de nieuwe ontwikkelingen

Het consortium HKV Lijn in Water, Bureau Waardenburg, Universiteit Gent en Antea Group evalueerde de periode 2016-2021. De beleidssamenvatting en de volledige rapportages zijn nu beschikbaar in de IMIS-bibliotheek van de ScheldeMonitor. Voor een diepgaander perspectief presenteert het Scheldemagazine 2023 een uitgebreid artikel over de T2021, waarin verschillende betrokkenen hun visie delen over de opvallende resultaten. Benieuwd naar de bevindingen? Ontdek de rapporten via onderstaande links.

Antea Group blijft zich inzetten voor een duurzaam Schelde-estuarium en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van dit belangrijke natuurgebied en economisch knooppunt.