Die Keure Opleidingen organiseert op 22 januari 2019 ‘Bouwen aan steden van de toekomst’. Deze studiedag zoomt in op de mogelijkheden, maar ook de juridische aspecten van Smart Communities. Antea Group verzorgt de sprekers binnen het luik 'Ontwerp van een slimme stad'.

Het wetgevend kader is niet altijd even helder. Er rijzen een groot aantal juridische vragen waar een concrete benadering voorlopig nog voor ontbreekt. Het lijkt kwalitatieve kernverdichting en toekomstgerichte, duurzame ontwikkeling soms letterlijk in de weg te staan.

Tijdens de studiedag worden de volgende 3 thema’s aangekaart:

  • Omgaan met data in een slimme stad
  • Ontwerp van een slimme stad
  • Juridische aspecten van publiek-private samenwerking in een slimme stad

Marten Dugernier en Patrick Verdonck gidsen de deelnemers door het potentieel van het bestaande planningsinstrumentarium voor het ontwerp van een slimme stad. Mét een focus op de integratie van het energievraagstuk.

Een heldere uiteenzetting voor iedereen die innovatieve stadsontwikkeling in de praktijk wil brengen.

Datum
Dinsdag 22 januari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie
Koninklijke Bibliotheek
Auditorium Lippens
Keizerslaan 4 - 1000 Brussel