Rivieren vormen een cruciaal onderdeel van onze leefomgeving, maar worden steeds meer bedreigd door de extremen van klimaatverandering. Langdurige droogte gevolgd door hevige regenval zet onze waterwegen onder druk, met overstromingen, erosie en depositie tot gevolg. Onze collega’s van de business unit Water zetten volop in op het begrijpen en beheren van deze complexe dynamiek.

Samenwerking met het Vlaams Supercomputer Centrum

In onze inspanningen voor beter waterbeheer werken we nauw samen met het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC). Dankzij verkennende subsidies en langdurige contracten kunnen we profiteren van geavanceerde rekenkracht, ook wel high performance computing (HPC) genoemd. HPC is een verzameling van computerkracht waarbij het totaal veel krachtiger is dan een som van individuele pc's. Supercomputers, die minstens 10.000 tot 100.000 keer sneller zijn dan gewone pc's, worden gebruikt voor deze systemen.

Supercomputers kunnen op verschillende manieren worden gebruikt bij het analyseren en modelleren van 

  1. Watergerelateerde fenomenen, 
  2. Stedelijke planning en mobiliteit,
  3. Milieustudies, en
  4. Planning, ontwikkeling en het beheer van infrastructuurprojecten. 

Door deze innovatieve aanpak kunnen we niet alleen sneller, maar ook nauwkeuriger inzichten verwerven in het gedrag van rivieren en valleigebieden. Dit stelt ons in staat om proactief op te treden bij het beheren van waterwegen en het beschermen van gemeenschappen tegen overstromingen en erosie.

Barebeek: Een case study in Belgische riviermodellering

In een recente studie hebben we zo de Barebeek, een belangrijke zijrivier van de Dijle, onder de loep genomen met de Vlaamse Supercomputer. Door geavanceerde simulaties ontstond er een gedetailleerd beeld van hoe deze waterweg reageert op verschillende omstandigheden, van waterbeweging tot rivierbedverandering.

Met behulp van krachtige computermodellen analyseren we de hydrologische, hydrodynamische en hydromorfodynamische processen van rivieren en valleigebieden. Dit stelt ons in staat om niet alleen de huidige situatie te begrijpen, maar ook om toekomstige scenario's te voorspellen en passende oplossingen te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan het duurzaam beheer van onze waterwegen en het beschermen van onze leefomgeving voor toekomstige generaties.