Groot nieuws voor natuurliefhebbers en enthousiastelingen van het nationale erfgoed: zowel het rivierpark Scheldevallei als Bosland hebben na beloftevolle kandidaturen de eervolle titels van "Nationaal Park Vlaanderen" toegekend gekregen. We leerden beide gebieden én de betrokken partners door en door kennen en konden zo goed inspelen op de vele kwaliteiten en potenties. Met de opmaak van een masterplan en een actieprogramma gidsten wij hen naar de finish. De gebieden zijn vanaf nu officieel erkend als een van meest bijzondere natuurlijke schatten van België.

Wat is een Nationaal Park in Vlaanderen?

Nationaal Parken zijn speciaal beschermde gebieden die van groot ecologisch en recreatief belang zijn. Om zich kandidaat te stellen als Nationaal Park, moet er aan verschillende voorwaarden voldaan worden. Zo moet het gebied bijvoorbeeld 24 jaar na erkenning een natuurkern van maar liefst 10.000 ha kunnen vormen. De geselecteerde kandidaten kregen 100.000 euro als financiële ondersteuning voor het opmaken van een masterplan en operationeel plan om de vooropgestelde doelen te behalen.

(c) Yves Adams

Rivierpark Scheldevallei

De toekenning van de status van nationaal park aan rivierpark Scheldevallei is geen toevalstreffer. Een van de belangrijkste redenen is namelijk de buitengewone biodiversiteit in de Scheldevallei. Het gebied herbergt talloze planten- en diersoorten, waaronder enkele die als zeldzaam en bedreigd worden beschouwd. De beschermde status van een nationaal park zou de natuurlijke habitats helpen behouden en de populaties van deze soorten stimuleren.

Een bijkomend onderscheidend kenmerk van de Scheldevallei is de rijke variëteit aan natuurlijke landschappen. Wetlands, moerassen, uitgestrekte bossen en serene rivieroevers creëren een gevarieerd terrein waar diverse ecosystemen floreren. Dit diverse landschap speelt een cruciale rol in het behoud van de natuur en biedt een gastvrij thuis voor trekkende dieren. Bovendien herbergt het gebied tal van historische bezienswaardigheden, waarbij een nationaal parkstatus zou helpen om dit erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek.

Bosland

Bosland in Limburg is een indrukwekkend natuurgebied dat zich onderscheidt door zijn biodiversiteit en diverse ecosystemen. Het gebied kent een rijke verscheidenheid aan planten en dieren. Je vindt er naaldbossen, loofbossen, heidevelden, vennen en moerassen. Deze variatie in habitats zorgt voor een gunstige omgeving voor talloze diersoorten, waaronder herten, vossen, spechten, en tal van zeldzame vogel- en spinsoorten. Het is ook in Bosland dat we de eerste wolf in Vlaanderen mochten verwelkomen en waar nog steeds een wolvenfamilie leeft.

Deze diversiteit is niet alleen ecologisch waardevol, maar maakt Bosland ook aantrekkelijk voor natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers. Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes die bezoekers in staat stellen om de prachtige natuur te verkennen. Daarnaast zijn er educatieve programma's en natuureducatiecentra die de nadruk leggen op het behoud van de biodiversiteit en het belang van deze ecosystemen.