Urban Sprawl, oftewel verspreide bebouwing, veroorzaakt heel wat maatschappelijke kosten. Een verdere versnippering van onze ruimte voor wonen en werken wordt een onbetaalbaar scenario. Dit is de conclusie van de studie 'Monetariseren van de impact van urban sprawl in Vlaanderen', uitgevoerd door VITO in samenwerking met Common Ground en VRP.

Het doel van de studie 

  • In beeld brengen waar urban sprawl in Vlaanderen voorkomt vandaag, en in het verleden.
  • Het berekenen van maatschappelijke kosten en baten van sprawl.
  • Het ontwikkelen van toekomstscenario’s voor urban sprawl in Vlaanderen tot 2050 en het berekenen van de bijhorende kosten en baten.
  • Het aanleveren van materiaal om een maatschappelijke discussie over dit thema te kunnen voeren.

Drie thema's

De studie spitst toe op infrastructuur, mobiliteit en open ruimte. De berekeningen voor deze drie thema’s tonen een aanzienlijke jaarlijkse meerkost als we niet ageren tegen de verdere versnippering en de consumptie van open ruimte. Strategische acties zijn nodig voor het terugdringen van de versnippering en het vrijwaren van meer open ruimte. Zo ontstaan er baten in de vorm van uitgespaarde kosten.

Twee scenario's

De studie simuleerde deze baten aan de hand van twee scenario's. Een scenario met een terugdringing van de inname van open ruimte. En een ambitieuzer scenario met een teruggave van open ruimte (ontharding). Voor elk thema zien we de baten sterk stijgen naarmate we verlies en versnippering van open ruimte tegengaan. Daarnaast zal het terugdringen van sprawl ook andere voordelen opleveren zoals meer ruimte voor hernieuwbare energie en minder luchtvervuiling. De vaststelling dat we per jaar een miljard of meer maatschappelijke kosten kunnen besparen door zorgvuldiger om te springen met onze ruimte is onweerlegbaar.

Oplossing

De oplossing ligt volgens de VRP in selectieve kernversterking. Niet elk dorp of gehucht hoeft te groeien of te verdichten, maar elk lokaal bestuur staat wel voor een transformatieopgave.

Als actief VRP-lid en vanuit eigen onderzoek draagt Antea Group bij aan het maatschappelijk debat rond de toekomst van onze ruimte.