Port of Antwerp zet hard in op de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Om dit doel te bereiken, maakt Port of Antwerp werk van een sector-overschrijdend CO2-reductietraject.

Haalbaarheidsstudie CO2-leidingen

In opdracht van de Port of Antwerp, realiseerde Antea Group in 2019 een gedetailleerde haalbaarheidsstudie. We onderzochten o.a. de technische mogelijkheden voor de inplanting van een CO2-infrastructuur voor CCS (Carbon Capture Storage)-toepassingen, alsook de haalbaarheid van een centraal pijpleidingennetwerk voor het afvangen en transporteren van CO2, langs de raffinaderijen en chemische industrie op de rechteroever van de haven.

Consortium Antwerp@C

In 2019 werd ook het Consortium Antwerp@C opgericht: Port of Antwerp onderzoekt samen met zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven het potentieel om de CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen tegen 2030 te halveren. De partners bestuderen de technische en economische haalbaarheid van de CO2-infrastructuur om zo via opvang, (grensoverschrijdend) transport, opslag (CCS) of hergebruik (CCU) van CO2 een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Ter ondersteuning van dit ambitieus plan zal Antea Group haar expertise in pijpleidinginfrastructuur ten dienste stellen van het Consortium.

Het onze is ambitie om samen met havenbedrijven, zoals Port of Antwerp, te bouwen aan duurzaam groeiende havens, waar groei wordt gecombineerd met een duurzame transitie in energie en ruimte.
Meer over duurzaam groeiende havens >

 

Infographic © Port of Antwerp