Dit jaar behaalden we voor de derde keer op rij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) voor onze bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals of SDGs. Daarom ontvingen we vandaag, op de Dag Duurzaam Ondernemen, ook het internationale SDG Pioneer-certificaat van het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). Daar zijn we natuurlijk enorm trots op bij Antea Group, ook al zijn we nog niet aan de eindmeet. De komende jaren zullen we dus steevast blijven inzetten op maatschappelijk verantwoord én klimaatbestendig ondernemen. Bovendien zijn we van plan onze pionierservaring in te zetten om collega studie- en adviesbureaus mee op de kar te krijgen.

UNITAR SDG Pioneer certificateEr zijn maar liefst 88 organisaties, die vandaag digitaal het SDG Pioneer-certificaat in ontvangst mogen nemen tijdens de Voka-Dag Duurzaam Ondernemen, welke kadert in de meerdaagse Global Sustainable Technology and Innovation Community Conference van G-STIC. Samen met SBE en Ingenium, zijn we het eerste ingenieursbureau dat deze titel binnenhaalt. Dat is dan ook een belangrijke mijlpaal voor ons: “Het Charter Duurzaam Ondernemen heeft ons de handvaten aangereikt om onze werking in al zijn facetten door een duurzame bril te bekijken. Hierdoor zijn we erin geslaagd om duurzaamheid de afgelopen 3 jaar binnen Antea Group te verankeren,” legt Algemeen Directeur, Jan Parys, uit. “Alhoewel het behalen van titels of certificaten geen einddoel mag zijn, biedt het wel een framework waarmee we resultaten boeken. Op naar het SDG Ambassador-schap!”

Het Charter Duurzaam Ondernemen heeft ons de handvaten aangereikt om onze werking in al zijn facetten door een duurzame bril te bekijken. Hierdoor zijn we erin geslaagd om duurzaamheid de afgelopen 3 jaar binnen Antea Group te verankeren.


Jan Parys
Algemeen Directeur

Duurzaamheid begint in de kern

“In het begin, hebben we vooral ingezet op onze ‘interne duurzaamheid’,” vertelt Geert T’Kindt, verantwoordelijke voor het VCDO binnen Antea Group. “Zo zijn we reeds overgeschakeld naar gerecycleerd papier zowel voor het printpapier, notablokken als post-its. Ook gebruiken we biodegradeerbare pennen en bij aankoop van nieuw kantoormateriaal wordt aandacht besteed aan ‘cradle to cradle’ of ‘refurbishing’ van bestaand materiaal. En ondertussen zijn de hervulbare zeepflacons, fairtrade koffie en het gefilterd kraantjeswater een vanzelfsprekendheid geworden.”

Maar ook buiten de organisatie zetten we ons beste beentje voor. Enerzijds maatschappelijk, door middel van inzamelingsacties voor mensen in (kans)armoede waarbij er vorig jaar 12 m³ kleding en textiel werd ingezameld, alsook ongeveer 1,4 ton voedsel. Bovendien sponsoren we jaarlijks onze collega's die deelnemen aan de Warmste Week. Anderzijds worden er partnerships gesmeed, waar we door middel van kennisdeling een bijdrage leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld inhoudelijke ondersteuning geboden bij de visie van sectororganisatie ORI, over de bijdragen die advies- en ingenieursbureaus kunnen leveren op het gebied van klimaatverandering.

 

Stap voor stap

De eerstvolgende stap binnen het VCDO-kader is het behalen van de titel SDG Champion. Daarvoor gaan we het engagement aan om, in de komende twee jaar, de SDG’s volledig te integreren in de waardeketen en de kernactiviteiten van onze bedrijfsvoering. Daarnaast willen we via partnerships, zoals met sectororganisatie ORI, concrete stappen zetten om onze pionierservaring te delen met de sector om zo nog meer studie- en adviesbureaus op de kar te krijgen.

Bovendien gaan we vanaf 2021 gaan we nog stap verder. Naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaan we ook klimaatbestendig ondernemen aan de hand van de CO₂-prestatieladder. De CO₂-prestatieladder is een certificeerbaar managementsysteem uit Nederland dat toegespitst is op de bouwsector. Onze collega’s van Antea Group Nederland gebruiken het al jaren als instrument om structureel CO₂-emissies te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten én in de toeleveringsketen. Maar ook de Vlaamse en Waalse overheid zijn de CO₂-prestatieladder aan het testen bij grote overheidsopdrachten: “Concreet zullen bedrijven die hun CO₂-uitstoot verminderen een grotere kans maken om aan deze overheidsopdrachten deel te nemen.” (bron: Vlaamse Overheid). Ongeacht wat er door deze overheden beslist wordt in 2022, wij nemen alvast onze verantwoordelijkheid.