Verko is een opdrachthoudend intergemeentelijk samenwerkingsverband. De organisatie bestudeert de afvalproblematiek en onderzoekt mogelijke oplossingen, gebaseerd op de best beschikbare en betaalbare technologie voor een milieuverantwoord beheer van de in de regio Dendermonde-Wetteren ingezamelde afvalstoffen.

De composteerfabriek van Verko in Appels wordt gemoderniseerd. De jaarlijkse capaciteit voor de nieuwe composteerinstallatie is vastgelegd op 37.000 ton GFT, groenafval en bermmaaisel en 7.500 ton snoeihout. Een vergelijkbare capaciteit met vandaag. Eén van de twee fabrieksunits wordt vervangen. Er komt een installatie in met voorvergisting en het geproduceerde biogas zal omgezet worden in elektrische stroom. Voor het project wordt ca. 18 miljoen euro uitgetrokken

Antea Group gidst Verko van start tot oplevering, d.i. opmaak van het voorontwerp, het bestek, aanvraag van de omgevingsvergunning en begeleiding bij de detailengineering en opstart van de nieuwe installatie.

Link met de VN’s Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Dit project draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 7, 9, 12 en 13 (SDG’s) van de VN.

Bekijk artikel voor meer informatie.