Het DISARM project (Dissemination of Innovative Solutions for Abandoned Sea-dumped chemical Munitions) is een Vlaams onderzoeksproject gericht op het mitigeren van de risico's verbonden aan de mariene munitiedumpplaats “de Paardenmarkt”  in de Noordzee. De dumpsite, gelegen op slechts één kilometer van de Belgische kust, bevat naar schatting zo’n 35.000 ton conventionele en chemische munitie die na de Eerste Wereldoorlog gedumpt werd. Antea Group voerde stakeholdersessies uit om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen voor het monitoren, bergen en/of afdekken van de munitie.

Het DISARM-project

Het DISARM-project wil de kennis over de Paardenmarkt dumpsite, inclusief de risico’s ervan en innovatieve mitigerende maatregelen, vergroten. Het feit dat de munitie begraven ligt onder het sediment en de nabijheid van dichtbevolkte gebieden en belangrijke haven, maakt de Paardenmarkt site uniek. Onderzoekers van o.a. verschillende universiteiten hebben gewerkt aan het begrijpen van de fysische en chemische kenmerken van de dumpsite en de munitie, de impact op het mariene milieu en mogelijke biologische remediëringsstrategieën.

Samenwerking via stakeholdersessies

Antea Group kreeg van VLIZ de opdracht om een technologische oplossingenstudie uit te voeren in lijn met werkpakket 7 van het DISARM-project. Dit werkpakket bestond uit twee fasen:

  1. Onderzoek naar de leemtes in kennis, nieuwe technologieën en best practices op het gebied van monitoring, sanering en opruimstrategieën voor munitiestortplaatsen, rekening houdend met de randvoorwaarden en risico's van de Paardenmarkt.
  2. Organisatie van stakeholdersessies waarbij bedrijven werden betrokken om innovatieve oplossingen te identificeren voor het bergen of afdekken van de munitie. Dit resulteerde in waardevolle kennisuitwisseling.

Het DISARM-project illustreert de kracht van samenwerking tussen verschillende partners en biedt nieuwe perspectieven voor maritieme veiligheid. We zijn ervan overtuigd dat de resultaten van dit onderzoek een  positieve impact zullen hebben op de huidige en toekomstige managementstrategieën van de Paardenmarkt. We kijken uit naar de volgende stappen binnen dit en toekomstige projecten.