In opdracht van Agentschap Onroerend Erfgoed onderzocht Antea Group de afgelopen 4 jaar de haalbaarheid en de impact van diverse energiezuinige maatregelen in monumenten met woonfunctie. Deze studie gebeurde in samenwerking met Erfgoed & Visie en E-consulting.

Concreet werd onderzocht in welke mate monumenten met woonfunctie tegemoet kunnen komen aan de geldende EPB-eisen, rekening houdend met het behoud of een minimale aantasting van de erfgoedwaarden. Op basis van een waardenstelling, bouwfysisch onderzoek en energie-audit werden per bouwonderdeel energiezuinige maatregelen voorgesteld en de terugverdientijd ervan berekend. 

Er werden 10 cases uitgewerkt.  Voor 7 residentiële monumenten konden de maatregelen ook worden geëvalueerd binnen de looptijd van de studie. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat in een aantal gevallen het E-peil voor grondige renovatie gehaald werd. Het voldoen aan de EPB-eisen voor het aspect isolatie is sterk afhankelijk van het bouwonderdeel.

De studie resulteerde in doelgerichte informatie om eigenaars van woningen met erfgoedwaarden, erfgoedconsulenten en restauratie-architecten te stimuleren om te streven naar energiezuinigere panden. De resultaten werken inspirerend en nemen de perceptie weg dat energiebesparing in woningen met erfgoedwaarden niet mogelijk is.

Bekijk het volledige rapport: https://oar.onroerenderfgoed.be/uitgave/263