Op 8 januari 2021 werden VLAREM II en het stooktoestellenbesluit aangepast met betrekking tot energetische keuringen van airconditioningsystemen en verwarmingsaudits van stookinstallaties.
De aanpassing is een gevolg van de gewijzigde Europese richtlijn omtrent de energieprestatie van gebouwen.
De meest opvallende verandering is dat de frequentie voor de energetische keuring voor airconditioning-systemen vanaf 12 kW nu voor alle installaties 5-jaarlijks wordt.
Het besluit is gepubliceerd op 25 februari en trad in werking op 7 maart 2021. Lees meer hierover in onze milieufiche (pdf).

Milieufiche