Bolder Industries, pionier in het recycleren van afgedankte autobanden, zet voet aan wal in de Port of Antwerp-Bruges. Ze geven het startsein voor de ontwikkeling van een nieuw recyclagebedrijf in het NextGen District. Voor de begeleiding van het volledige vergunningentraject kiest Bolder Industries steevast voor Antea Group. Samen streven we naar een duurzaam groeiende haven in Antwerpen.

Het B-Corp gecertificeerde recyclagebedrijf, Bolder Industries, zet post-consumer en postindustrie banden om naar nieuwe circulaire grondstoffen voor rubber, plastic en petrochemische producten. Daarnaast ontwikkelen ze carbon black alternatieven voor aardolie met een minimum aan afval. Deze innovatieve processen voor duurzaam hergebruik van de chemicaliën in afgedankte autobanden leveren enorme milieubesparingen op aan rubber- en kunststofindustrie en hun klanten. Want maar liefst 75% van de vaste stoffen en vloeistoffen vinden hun weg terug naar nieuwe banden en andere producten.

Voor hun nieuwste recyclage installatie kiest Bolder Industries voor het NextGen District in de Port of Antwerp-Bruges. Een slimme zet omwille van de specifieke ligging – nabij de grootste petrochemische cluster van Europa – de multimodale transportmogelijkheden en de focus van de site op circulaire economie. We zijn dan ook blij dat we Bolder Industries mogen begeleiden doorheen het volledige vergunningentraject. Zo bouwen we samen aan een duurzaam groeiende haven en leefbare stad Antwerpen.