In maart 2023 ontvingen we ons certificaat voor trede 3 van de CO₂-Prestatieladder.  Dat is leuk, maar dat wil niet zeggen dat we er klaar mee zijn! Intussen zijn we aan de slag gegaan met de acties in ons actieplan. Zo wordt in twee van onze kantoren nu 100% Belgische groene stroom geleverd en hebben we de kaap van 15% elektrische voertuigen in onze leasewagenvloot overstegen. Daarnaast zullen we dit feestjaar – we worden 50 jaar – volop inzetten op collectief vervoer en het stimuleren van carpoolen naar onze events.

Resultaten van ons actieplan

We hebben bij Antea Group verschillende maatregelen vooropgesteld, die elk bijdragen aan het behalen van het CO₂-reductiedoel. Een aantal van deze maatregelen hebben we intussen gerealiseerd:

  1. We zitten op schema voor een 100% elektrische leasewagenvloot tegen 2029. Het aandeel elektrische wagens in ons leasewagenpark is gestegen tot 17%, waarmee we onze doelen van 10% en 15% behalen. Daarnaast is de gemiddelde CO₂-emissie van onze brandstof-voertuigen in het leasewagenpark gedaald tot 92gr/km, waardoor we eveneens de doelen om onder de 160, 140 en 120 gr/km te zakken gerealiseerd hebben.
  2. Verder is ook het korte vliegverkeer met meer dan 10% gedaald (-81%) en het treinverkeer sterk gestegen (+20%) tegenover 2019. De verhouding tussen het treinverkeer en het korte vliegverkeer is gestegen van ongeveer 0,3 naar 2,3. Onze nieuwe richtlijn voor dienstreizen moet ervoor zorgen dat ook in de toekomst de trein de voorkeur blijft genieten tegenover korte vluchten. Daarnaast proberen we voor interne evenementen het collectief vervoer te stimuleren via een carpoolformulier en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van deelmobiliteit via eigen poolwagens en een Cambio-abonnement.
  3. Tot slot hebben we onze eigen energiecontracten voor de kantoren in Namen en Hasselt omgezet naar 100% groen en Belgisch. Ook al omvat dit slechts een klein deel van het totale energieverbruik, het startschot is gegeven! We blijven timmeren aan de weg naar 100% groene Belgische stroom in al onze kantoren én voor ons wagenpark.

Hoe zit het nu met die doelstellingen?

  1. Vermindering van onze CO₂-uitstoot:
    1. Scope 1: 80% CO₂-reductie: we verwachten in 2029 zelfs 83% reductie te bekomen dankzij de volledige elektrificatie van onze leasewagenvloot.
    2. Scope 2: 100% CO₂-reductie: ook hier zijn we on track op voorwaarde dat we onze kantoren, alsook onze elektrische wagens laten draaien op 100% Belgische groene stroom.
  2. Vermindering energieverbruik van de scope 1 activiteiten met 90%: Ook deze doelstelling is on track als we de bovenstaande maatregelen realiseren. 
  3. Vervanging van 10% van het korte afstand vliegverkeer door treinverkeer: Dit doel werd bereikt!