De visie van de CO2-Prestatieladder sluit naadloos aan bij onze purpose. Het is een tool die bedrijven en organisaties begeleidt in het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen door hun CO2-uitstoot te reduceren én hier vervolgens ook transparant over te communiceren. Wij helpen bedrijven hierbij met onze dienstverlening, dus niet meer dan logisch dat we ook in eigen boezem kijken en écht actie ondernemen. We stelden uitdagende doelen en behaalden het certificaat op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Zo tonen we aan dat onze bestaansreden meer is dan een belofte. We voeren ook daad bij woord.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een certificeerbaar managementsysteem dat momenteel volop in overheidsopdrachten geïntegreerd wordt. Aanbestedende overheden willen hiermee de CO2-uitstoot van de bouwsector verlagen. De CO2-Prestatieladder werd in 2009 ontwikkeld in Nederland op initiatief van ProRail. De spoorwegbeheerder maakt sindsdien actief gebruik van het instrument als gunningscriterium bij overheidsopdrachten in de bouwsector.

CO2-Prestatieladder: katalysator van verduurzaming

Bedrijven die gecertificeerd willen worden door CO2-Prestatieladder dienen hun uitstoot aanzienlijk te verminderen. Hierbij wordt er gelet op (transparantie over) onze mobiliteit en onze werklocaties, zoals kantoren, tijdelijke sites, enz. Ook in overheidsopdrachten wordt de certificering al wel eens als criterium ingezet. Met dit certificaat dragen we onze visie op duurzaamheid verder uit in onze dienstverlening en interne werking.

We hebben bij Antea Group verschillende maatregelen vooropgesteld, die elks bijdragen aan het behalen van het CO2-reductiedoel. We zetten de belangrijkste op een rijtje:

  • Leasewagenpark 100% elektrisch – tegen 2029
  • 10% van het wagenpark is zero CO2-emissie – tegen augustus 2023
  • Meer dan 75% groene lokale stroom in de kantoren – tegen 2024
  • 10% van de kortere vliegreizen vervangen door treinreizen

Hier houdt het niet op. We stappen dan wel in op trede 3, maar we hebben de ambitie hoger te klimmen. De volledige verzameling aan maatregelen die we daarvoor willen nemen, vind je hieronder.