Bemaling is het tijdelijk of permanent verlagen van de natuurlijke grondwaterstand door het oppompen van grondwater. In Vlaanderen is hiervoor een voorafgaande melding of omgevingsvergunnings-aanvraag nodig. Wat heb je nodig om een bemaling te laten melden, vergunnen, exploiteren? Lees meer hierover in onze milieufiche (pdf).

Milieufiche