Flux50 is een organisatie die Vlaanderen internationaal op de kaart zet als Smart Energie Regio. Flux50 faciliteert hiervoor sectoroverstijgende samenwerking tussen energie, IT en bouw. Dit alles met als doelstelling om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. Antea Group is sinds eind 2017 validation partner van Flux50.

Flux50 deelt haar werking op in 5 innovatorzones

  • Energy Harbors
  • Microgrids
  • Multi-energy Solutions
  • Energy Cloud Platforms
  • Intelligent Renovations

Enhancing Multi-Energy Distribution in large Retail Development

Antea Group zal met haar project ‘Enhancing Multi-Energy Distribution in large Retail Development’ een model ontwikkelen om het optimale multi-energiesysteem te dimensioneren voor wijken of districten. Het ingediende onderzoeksvoorstel werd door Flux50 beschouwd als een essentieel element om de marktdoorbraak van slimme energiesystemen te faciliteren.

Een Multi-Energy System maakt optimaal gebruik van duurzame energiebronnen voor het invullen van de warmte- en energiebehoefte van een wijk of district. Kennis en inzicht hebben in de complexiteit van integratie van hernieuwbare energie in het energiesysteem is essentieel. Niet enkel de technische uitdaging maar ook de economische marktwerking maakt dat de optimale inzet van lokale duurzame bronnen een uitdaging is.

Parameters van het systeem

Reductie van de CO2-emissie en de Total Cost of ownership van het systeem vormen de parameters om de diverse varianten tegenover elkaar af te wegen. Het model houdt rekening met de optimale technologiekeuze, de optimale lokalisatie en clustering van de energiebehoefte.  Een intense samenwerking tussen Engineering vanuit Antea Group, een technologiebedrijf (ABB) een vastgoedexpert (Quares) en een softwarebedrijf (Enervalis) is noodzakelijk om deze innovatie te verwezenlijken.

Realisatie van energietransitie

Modeleringstools beperken zich vaak tot één onderdeel van het Multi-Energy System. Antea Group ontwikkelt een model dat verder bouwt op de bestaande internationale modellen, rekening houdend met de technologische parameters en kosten van de mogelijke technologieën. Het project zal aantonen hoe een grote retailontwikkeling via een multi-energie netwerk een bijdrage kan leveren in de realisatie van de energietransitie. Er wordt gestreefd naar een pragmatisch en bruikbaar model om projectontwikkelaars en overheden te gidsen in het bereiken van Smart Energy Regions tegen de laagste Total Cost of Ownership.

Bekijk de Flux50 website voor meer informatie.