Binnen het IABR atelier Oost-Vlaams kerngebied werkten Antea Group en PT-architecten een studie uit rond water en ontwikkelingsvraagstukken, in opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarbij werd door Antea Group onderzoek verricht naar de bijdrage van het watersysteem aan ecosysteemdiensten binnen Lievegem (voorheen Zomergem, Waarschoot en Lovendegem). Ook werd in het bijzonder ingegaan op de rol van open ruimte in het versterken van de identiteit van de nieuwe fusiegemeente. Toekomstige ontwikkelingsvraagstukken voor zowel de bebouwde omgeving als de open ruimte werden tenslotte door middel van ontwerpend onderzoek uitgetest in een drietal ‘cruciale plekken’.

Meer informatie op youtube: Oost-Vlaams kerngebied - Lievegem