Antea Group werd door de stad Antwerpen aangesteld voor de opmaak van de klimaatadaptatiestrategie 2030, in een consortium met Endeavours, Overmorgen en Kode.

Klimaatadaptatie is een gegeven dat in alle lagen van een stad terug te vinden is, en sterk gelinkt is aan zowel ruimtelijk beleid, groenbeleid als waterbeleid. Met de ondertekening van de Burgemeestersconvenant heeft de stad het engagement genomen om een stadsbrede strategie op te maken als voorbereiding op de klimaatverandering en ook direct de nodige adaptatiemaatregelen te nemen in al haar lopende plannen en processen.

In deze opdracht zal vanuit een onderbouwde analyse van het klimaatveranderingsgebeuren (water, droogte, hittestress…) toegewerkt worden naar een stadsbrede adaptatie-strategie en governance-structuur. Deze strategie zal uitgewerkt worden met bijzondere aandacht voor innovatie, co-creatie en gedragsverandering.